Puijon luonnonsuojelualueella pyöräily on sallittu ainoastaan ulkoilureiteillä

2017-06-02 13_59_55-Puijo_laiton_pyoratie.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Puijon luonnonsuojelualueelle on rakennettu luvaton pyöräilyreitti rakennelmineen. Pohjois-Savon ELY –keskus muistuttaa, että Puijon luonnonsuojelualueella pyöräily on sallittu ainoastaan ulkoilureiteillä ja niin sanotulla vanhalla Puijon tiellä.

Pyöräily ei ole sallittua poluilla. Myös polkujen rakentaminen, rakennelmien tekeminen sekä maa- ja kallioperän vahingoittaminen on luonnonsuojelualueella kielletty. Rajoitusten tarkoituksena on säilyttää Puijon luonnonsuojelualueen luonnonarvot.

Puijon luonnonsuojelualue on kasvillisuudeltaan pääosin lehtoa. Lehdot ovat rehevin kasvillisuustyyppimme. Alueelta löytyy muun muassa kotkansiipi- ja hiirenporrasvaltaisia saniaislehtoja sekä käenkaali-oravanmarjatyypin lehtoja. Lehdoissa kasvaa harvinaisia ja uhanalaisia putkilokasveja ja sammalia.

Lehtokasvillisuus on herkkää kulumiselle. Tästä syystä pyöräily on kielletty ulkoilureittien ulkopuolella.

Puijon luonnonsuojelualue on kooltaan noin 200 hehtaaria. Luonnonsuojelualueen rajat ja sallitut maastopyöräreitit näkyvät muun muassa Puijon luonnonsuojelualueen opastuspisteiden tauluissa.

Puijon hoito- ja käyttösuunnitelma on vastikään päivitetty.  Sallitut maastopyörä- ja ulkoilureitit näkyvät suunnitelman liitekartassa tämän tiedotteen alla.  Jokamiehen oikeuksin tapahtuva virkistyskäyttö sekä marjojen ja sienten kerääminen on luonnonsuojelualueella sallittua. Kasvien ja kasvinosien ottaminen ja vahingoittaminen on sen sijaan kielletty.

ELY –keskuksen saamien tietojen mukaan Pohjois-Savon pyöräilyseura tai Savo MTB eivät ole tietoisia tai osallisia pyöräilyreittien rakentamisessa.  Pohjois-Savon pyöräilyseurassa ei ole toimintaa, jossa maastoon rakennettaisiin ratoja. Pyörällä ajaminen perustuu olemassa oleville teille tai poluille. Savo MTB osallistuu reittien rakentamiseen vain asianmukaisilla luvilla ja yhteistyössä maata hallinnoivan tahon kanssa.

Maastopyöräreitit rakennelmat on tarpeen poistaa. Pohjois-Savon ELY –keskus ja Kuopion kaupungin alueelliset ympäristönsuojelupalvelut pohtivat yhdessä, miten maastopyöräilyä koskevista rajoituksista jatkossa tiedotetaan, miten rajoitukset merkitään maastoon ja miten rakenteet poistetaan.

About Author