Pyöräily

Yhteenveto Porvoon pyörätiekyselystä on valmistunut

Osana pyöräliikenteen edistämisohjelman laadintaa toteutettu Porvoon pyörätiekysely keräsi lähes 2 700 karttavastausta.  Kyselytuloksista voidaan todeta, että Porvoossa selkeimmät pyörätiepuutteet kohdistuvat kaupunkitaajaman ja kylien välisille osuuksille. Pyöräteiden puute vähentää olennaisesti kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta sekä kylien ja kaupunkitaajaman välisillä matkoilla että kylien sisällä liikuttaessa. Kaupunkitaajaman alueella pyörätieverkosto on muutamia yhteyspuutteita lukuun ottamatta kattava ja puutteet ovat pääasiassa laadullisia. Laatupuutteita on erityisesti risteyksissä mutta myös risteysten välisillä osuuksilla. Myös pyöräpysäköinnissä on parantamisen varaa, erityisesti vilkkaimmissa asiointikohteissa. Puuttuvat pyörätieyhteydet keskiössä  Lähes 60 prosenttia kyselyn vastauksista koski puuttuvia pyörätieyhteyksiä Porvoon alueella. Suurin osa pyörätieyhteyksien puutteista kohdistuu kaupunkitaajaman ja kylien välisille osuuksille mm. Anttilan/Hinthaaran suuntiin, Ilolaan sekä Bjurbölen, Sannaisten ja Kerkkoon suuntiin. Pyörätieyhteyspuutteita on kuitenkin myös kaupunkitaajaman alueella. Pyörätieyhteyksiä kaivattiin mm. Läntiselle Mannerheiminväylälle (mm. Mannerheiminkadun sillalle), Vanhalle Hämeenlinnantielle sekä Piispankadulle. Kaupunkitaajaman alueella puutteita erityisesti pyöräily-yhteyksien laadussa  Laadullisia puutteita kohdistuu sekä risteysalueille että risteysten välisille linjaosuuksille. Risteysalueilla puutteina nähdään mm. järjestelyiden sekavuus, huonot risteysnäkemät sekä korkeat reunakivet. Linjaosuuksilla puutteita on mm. kävelyn ja pyöräilyn erottelussa, pyöräteiden mitoituksessa ja jatkuvuudessa sekä valaistuksessa. –Lähivuosina keskeistä on pyrkiä kehittämään laadukkaita pääpyöräreittejä asuinalueiden ja keskustan sekä muiden palvelukohteiden välille. Pyöräliikenteen järjestelyistä pitää tehdä mahdollisimman turvallisia, sujuvia ja vaivattomia käyttää,…

Pyöräily, Pyöräliitto

Pyöräilijät kantelivat oikeuskanslerille kaupungin ”itse keksityistä” liikennemerkeistä

KUVA: HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY Helsingin Polkupyöräilijät ry on tehnyt oikeuskanslerille kantelun lainvastaisista liikennemerkeistä Helsingissä. Helsingin kaupunki on käyttänyt Lauttasaaren sillan ja Pasilan Ratapihantien työmailla pyöräliikenteen ohjaamiseen virallisia liikennemerkkejä muistuttavia, mutta lainvastaisiksi epäiltyjä lisäkilpiä. Näillä lisäkilvillä kaupunki on ilmeisesti yrittänyt parantaa työmaajärjestelyitä asettamalla pyörätielle nopeusrajoituksen ja ohituskiellon. – Lauttasaaren sillan ja Ratapihantien liikennejärjestelyt ovat olleet kävelijöiden ja pyöräilijöiden kannalta vaaralliset työmaiden alusta alkaen, Ratapihantiellä jopa useita vuosia. On sietämätöntä, että puutteellisia ja vaarallisia työmaajärjestelyitä paikkaillaan nyt lainvastaisilla lisäkilvillä sen sijaan että järjestelyt olisi hoidettu turvallisesti alusta alkaen, sanoo Helsingin Polkupyöräilijöiden puheenjohtaja Timo Hast. – Pyöräliikenteen kiertotiejärjestelyt pitää tehdä kunnolla, jolloin lailliset merkit riittävät, Hast jatkaa. Viralliset liikennemerkit on määritelty tieliikennelaissa ja ne velvoittavat tienkäyttäjiä. Tieliikennelaissa on erikseen kielletty asettamasta kilpeä, joka voitaisiin sekoittaa viralliseen liikennemerkkiin. Oikeuskanslerille tehty kantelu koskee nimenomaan tällaisia tapauksia, jotka voidaan sekoittaa virallisiin liikennemerkkeihin. – Itse keksityt lisäkilvet ovat monella tapaa erikoinen ratkaisu. Nopeusrajoitus olisi ollut mahdollista asettaa tavallisella…

Poliisi

:POLIISI: Pyöräilijät poliisin tehovalvontaan – tällaiset sakot voi rapsahtaa pimeänä ajamisesta

Poliisi valvoo lähiviikkojen aikana polkupyöräilijöitä ja erityisesti sitä, että polkupyörien valot ovat kunnossa. – Pimeänä vuodenaikana on pyöräilijän ja jalankulkijan erityisen tärkeä huolehtia siitä, että muut tienkäyttäjät huomaavat heidät. Mitä kauempaa niin sen parempi, kiteyttää Itä-Suomen poliisilaitoksen liikennepoliisin sektorijohtaja ylikomisario Petri Pahkin. – Kesäkuun alussa voimaantulleen uuden tieliikennelain mukaan polkupyörässä tulee olla pimeässä tai hämärässä ajettaessa valkoista tai vaalean keltaista valoa eteenpäin näyttävä valaisin sekä punaista valoa taaksepäin näyttävä valaisin. Valaisimien ei tarvitse olla kiinteästi polkupyörässä kiinni eli esimerkiksi otsalamppu riittää eteenpäin valaisuun. Taaksepäin näkyvän punaisen valon voi kiinnittää vaikkapa selkäreppuun, Pahkin jatkaa. Pahkinin mukaan tulevassa valvonnassa puuttuvasta tai epäkuntoisesta etuvalosta voidaan kirjoittaa 40 euron liikennevirhemaksu, koska tämän pitäisi olla entuudestaan kaikkien tiedossa. Sen sijaan uuden säännöksen mukaan pakollisen takavalon puuttumisesta olemme aluksi neuvovalla linjalla. – Kyse on jokaisen polkupyöräilijän omasta terveydestä ja jopa hengestä. Halvimmillaan eteen ja taakse näyttävät LED-valaisimet polkupyörään saa alle kymmenellä eurolla, joten tämän ”henkivakuutuksen” saa…

Pyöräily

Pyöräilyn edistämisohjelma Kanta-Hämeeseen

Kanta-Hämeeseen on valmisteilla maakunnallinen pyöräilyn edistämisohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikössä toteutettava Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma –hanke tuottaa tietoa monipuolisesti pyöräilyn nykytilanteesta ja tavoitteista Kanta-Hämeen kaupungeissa ja kunnissa, jotta mahdollisuudet pyöräilyyn kehittyisivät ja pyöräily lisääntyisi. Hanke tuottaa myös tietoa Hämeen liitossa käynnissä olevaan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyöhön, joka linjaa tulevaisuuden liikenteen kehitystä Kanta-Hämeessä. Kävelyn ja pyöräilyn rooli osana liikennejärjestelmää ja ihmisten arkea on viime vuosina noussut yhä keskeisempään asemaan. Tähän vaikuttavat useat lähtökohdat, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja kansanterveyden parantaminen. Hankkeen toimenpiteillä halutaan vauhdittaa pyöräilyyn, pyöräliikenteeseen ja pyörämatkailuun liittyvää ekosysteemien kehittämistä. ”Tiedolla johtamisen merkitys korostuu jatkossa myös pyöräilyn kehittämisessä, jotta toimenpiteet ja investoinnit osataan kohdistaa mahdollisimman hyvin. Hankkeessa testataan uusia tapoja tuottaa tietoa erilaisista pyöräväylistä ja myös niiden käyttäjämääristä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heikki Ruohomaa HAMKista. Hankkeen taustalla vaikuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaistussa Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa painotetut tavoitteet. Näitä ovat muun muassa kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä kasvihuonepäästöjen…

Pyöräkauppa

Kiinalaisten polkupyörien lopullinen polkumyyntitulli laajennetaan koskemaan Sri Lankasta lähetettyjä tuotteita

Komissio on päättänyt kiinalaisten polkupyörien polkumyyntitullien kiertämistä koskevan tutkimuksen ja laajentaa lopullisen polkumyyntitullin koskemaan uudelleen Sri Lankasta lähetettyjä polkupyöriä. Polkumyyntitullia sovelletaan riippumatta siitä, onko tuotteiden alkuperämaaksi ilmoitettu Sri Lanka. Tavarat luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712 00 30 10 ja 8712 00 70 91). Asiasta kerrotaan EU:n virallisen lehden numerossa L 248, 31.7.2020. Polkumyyntitullin määrä vaihtelee eri myyjäyritysten välillä ja polkumyyntitullien määrät on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa L 225, 29.8.2019. Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä. Tuotteiden tuonnin kirjaaminen lopetetaan ja polkumyyntitullit kannetaan taannehtivasti 3. joulukuuta 2019 alkaen. Tulli lähettää asiakkaalle polkumyyntitullia vastaavan suuruisen jälkikantopäätöksen. Lisätietoja: Polkumyynti- ja tasoitustullit Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit pdf 1.2MB  Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset pdf 280kB 

Pyöräkauppa

Pyöräkaupassa tulossa ennätysvilkas vuosi – Cycleurope Finlandin liikevaihto lähes kaksinkertaistui touko-kesäkuussa

Crescent Cargo Max 2020 Poikkeuksellinen vuosi näkyy pyöräkaupassa ennätyssuurena kasvuna. Tavallisten pyörien ja erityisesti sähköpyörien kysyntä on kasvanut huimasti. Crescent-, Monark- ja Bianchi-pyörämerkkejä maahantuovan Cycleurope Finlandin touko-kesäkuun liikevaihto lähes kaksinkertaistui ja yhtiön edustamien sähköpyörien myynti kasvoi yli 70 prosenttia vuoden takaiseen. Polkupyörien tukkumyyjille huhtikuu on usein vuoden vilkkain myyntikuukausi. Tänä vuonna Cycleurope Finlandin edustamien pyörämerkkien myyntihuippu ajoittui touko- ja kesäkuulle ja kysyntä on jatkunut ennätyksellisen vilkkaana koko kesän. – Odotimme jo valmiiksi hyvää pyöräilyvuotta, mutta kysyntä on ollut tänä vuonna vielä ennakoitua suurempaa. Poikkeusaikojen keskellä kuluttajat ovat arvostaneet pyöräilyä turvallisena, helppona ja miellyttävänä liikkumismuotona niin arjessa kuin vapaa-ajalla, Cycleurope Finlandin toimitusjohtaja Jari Elamo uskoo. Cycleurope Finlandin valikoimassa on tarjolla pyörämalleja kaikissa kategorioissa sekä tavallisina polkupyörinä että sähköpyörinä. – Useat maahantuomamme mallit ovat jo loppuunmyytyjä tältä kaudelta. Loppukesän ja syksyn aikana pyrimme saamaan Ruotsin tehtaaltamme niin paljon pyöriä kuin mahdollista, mutta jo nyt on selvää, että kauden poistomyynteihin ei tänä vuonna jää jäljelle juuri myytävää,…

Pyöräilykartat

Turun seudun pääpyöräilyreittejä viitoitetaan uudenlaisilla opasteilla

Kuva: Numeroidut seudulliset pääpyöräilyreitit Turun kaupunkiseudulla. Turun kaupunkiseudulla uusitaan pyöräilyn viitoitusta ja opastusta uuden tieliikennelain mukaisilla opasteilla. Tänä kesänä opasteet uusitaan Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan keskustan kautta Piikkiöön johtavilla reiteillä. Kullekin reitille on annettu oma numero, joka on merkitty myös viittoihin ja opasteisiin. Opastusta uusitaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Tänä kesänä uusittavat opasteet toteutetaan Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelman rahoituksella. Turun kaupunkiseudulle on muodostettu seudulliset, numeroidut pyöräilyreitit. Kaiken kaikkiaan Turusta lähtee 12 säteittäistä seudullista pyöräreittiä. Reitti numero 1 lähtee Turun keskustasta Ruissaloon. Numerointi etenee Turun keskustan ympäri myötäpäivään, niin että viimeinen reitti nro 12 lähtee Turun keskustasta ja kulkee Hirvensalon läpi Kakskertaan. Tänä kesänä reitit numero 9, 10 ja 11 eli reitit Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan kautta Piikkiöön, saavat uudenlaiset opasteet. Lisäksi Turun seudulle on muodostettu kolme kehämäistä reittiä numeroilla 21, 22 ja 23. Kehäreitit eivät…

Taakkapyörät

:KUOPION KAUPUNKI: Taakkapyörälainaamo aloittaa toimintansa 6.7.2020

Kuopion kaupunki alkaa lainata asukkailleen käyttöön sähköistä taakkapyörää 6.7.2020 alkaen 60 euron panttimaksua vastaan. Pyörän lainaaminen on kokeiluluontoista ja sitä voi lainata 1-3 päiväksi kerrallaan. Pyörän voi varata nettisivun www.kuopio.fi/pyoralainaamo kautta, mutta noutaa ja palauttaa ainoastaan valtuustotalon asiakaspalvelusta sen aukioloaikoina. Taakkapyörä on laadukas, sähköavusteinen ja Kona Electric Ute -merkkinen. Sillä saa kuljetettua hyvin tavaraa, sillä pyörästä löytyy sekä jykevä tavarateline että kaksi tilavaa sivulaukkua. Kuten sähköpyörät yleensäkin, avustaa moottori polkijaa maksimissaan 25 km/h nopeuteen saakka. Sähköavusteisuuden ansiosta sillä on kevyt polkea myös ylämäkeä, vaikka kyydissä olisi polkijan lisäksi esimerkiksi ruokaostoksia. Pyörä on lainattavissa myös talvella, sillä siihen vaihdetaan ilmojen viiletessä talvirenkaat. Taakkapyörä varataan lainaamon nettisivujen kautta osoitteessa www.kuopio.fi/pyoralainaamo. Varausjärjestelmän kautta voi tarkastella vapaita lainausaikoja sekä tehdä varauksen haluamalleen ajankohdalle. Varausjärjestelmänä toimii sama PlanBilin -järjestelmä (app.planbil.com), kuin Kuopiossa nyt toimivassa yhteiskäyttöauto-kokeilussakin. Lainaamon nettisivulta löytyvät myös lainaajan pelisäännöt, jotka tulee lukea huolellisesti läpi ennen pyörän varaamista. Varauksen tehdessään lainaaja sitoutuu näihin pelisääntöihin…

Pyöräily

Viidennes suomalaista luulee tankojuoppouden olevan laillista

Alkoholi tai muu päihde vaikuttaa myös pyöräilyyn ja pyöräilevän ajokykyyn. Kuva: Kaisa Tanskanen/Liikenneturva Liikenneturvan kyselyn mukaan joka viides suomalainen on siinä uskossa, että laki ei kieltäisi tai rajoittaisi humalassa pyöräilyä. Tankojuopumus kuitenkin on rikos, josta voidaan tuomita jopa vankeuteen. Liikenneturva muistuttaa, että minkään ajoneuvon rattiin, sarviin tai ohjaimiin ei ole asiaa päihtyneenä. Pyöräily humaltuneena eli tuttavallisemmin tankojuoppous tarkoittaa liikennejuopumusta moottorittomalla ajoneuvolla, mikä on laissa määritelty rikokseksi. Alkoholin tai muun huumaavan aineen vaikutuksen alaisena moottoritonta ajoneuvoa kuljettava, joka aiheuttaa vaaraa toisen turvallisuudelle, voidaan tuomita sakkoon tai jopa vankeusrangaistukseen. Liikenneturvan tuoreen kyselyn* mukaan peräti joka viides (22 %) suomalainen on kuitenkin siinä virheellisessä uskossa, että laki ei kieltäisi tai rajoittaisi humalassa pyöräilyä. ”Laki on ollut tankojuopumuksen osalta sama jo pitkään. Siihen ei tullut muutoksia uuden tieliikennelain myötä, sillä kyse on rikoslain pykälästä. Arkiset kokemukset esimerkiksi kesäterassilta kotiin pyöräilystä voivat vaikuttaa kyselyn laajaan harhaluuloon, mutta vanha tuttu ohje pätee ajoneuvosta riippumatta: jos otat,…

Maastopyöräily, Tapahtumat

Tahko MTB Summer Trail avautuu juhannusaattona

Kuva: Tahko MTB Suomen suurin maastopyörätapahtuma Tahko MTB siirtyi rajoitustoimien vuoksi vuodelle 2021, mutta tapahtuman järjestäjät haluavat tarjota maastopyöräilyn harrastajille mahdollisuuden nauttia Tahkon alueen pyöräreiteistä myös kesällä 2020. Tahko MTB Summer Trail on koko kesän tarjolla oleva omatoimitapahtuma, jossa kierretään Tahkovuoren maastoon merkitty 25 kilometrin mittainen reitti. Reitin varrella on neljä segmenttiä, joiden suorittamisen ajat osallistuja voi ilmoittaa virtuaaliseen tulospalveluun. Suoritukset todennetaan GPS-jäljestä ja kesän jälkeen nopeimmat ajajat palkitaan. – Tahkon reitit kuuluvat erottamattomasti monen maastopyöräilijän kesään. Halusimme tarjota heille ja muille Tahkolla lomaileville pyöräilyyn liittyvän aktiviteetin, johon voi osallistua silloin kun se sopii omaan ohjelmaan. Reitin voi kiertää myös ottamatta aikaa, joten se sopii myös lajia kokeileville, kertoo Tahko MTB:n tapahtumapäällikkö Hannu Airila. Reitti alkaa ja päättyy Ravintola Piazzan keskusaukiolta ja se noudattaa pääosin Tahko MTB -tapahtumassa käytettävää 25 kilometrin reittiä. – Reitti tarjoaa pyöräilijälle Tahkon parhaita elementtejä, sillä matkalla on hienoja nousuja ja erityyppisiä alamäkiä. Reitin kruunaa kipuaminen Tahkovuoren…