Poliisin ohjeet anastetun polkupyörän löytäjälle

Anastetun polkupyörän saa ottaa haltuunsa vain sen laillinen omistaja. Muiden kannattaa ilmoittaa anastetuksi epäilemästään pyörästä poliisille.

Poliisin tietojen mukaan jotkut kansalaiset ovat oma-aloitteisesti etsineet anastettuja polkupyöriä tarkoituksenaan palauttaa niitä takaisin omistajilleen. Poliisi on kiitollinen kansalaisten avusta mutta varoittaa polkupyörien etsinnässä piilevän myös riskejä: Pyörien etsijät eivät aina ole varmoja, onko heidän löytämänsä pyörä ilmoitettu anastetuksi tai kuka on pyörän omistaja. Ottamalla pyörän haltuunsa anastettuja pyöriä etsivä henkilö saattaa itse joutua epäillyksi rikoksesta.

Lain mukaan anastettua omaisuutta etsiessä tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä toimivaltaiseen viranomaiseen eli poliisiin. Jos viranomaisapua ei ole saatavilla, ainoastaan omaisuuden laillisella omistajalla on oikeus itseapuun eli ottaa haltuun häneltä anastettu omaisuus.

Ilmoita anastetuksi epäilemästäsi pyörästä poliisille

Poliisi arvostaa kansalaisten oma-aloitteisuutta ja aktiivisuutta pyörävarkauksien ehkäisemisessä, sillä siitä on merkittävä apu anastetun omaisuuden löytymisessä, rikoksen selvittämisessä ja rikosten ennalta ehkäisyssä. Jotta anastetun pyörän löytäjä ei itse joutuisi rikoksesta epäillyksi, kannattaa hänen noudattaa seuraavia poliisin ohjeita:

  • Jos löydät polkupyörän, jota epäilet anastetuksi, ilmoita pyörästä poliisille soittamalla hätäkeskuksen puhelinnumeroon 112. Tällöin poliisi varmistaa, onko kyseinen polkupyörä ilmoitettu anastetuksi vai ei. Poliisin tehtävä on palauttaa anastettu esine omistajalleen ja tutkia rikos.
  • Jos joku on julkaissut kuvan häneltä anastetusta polkupyörästä ja löydät vastaavanlaisen pyörän jostain, voit ilmoittaa pyörän sijainnin paitsi poliisille myös kuvan julkaisijalle. Tällöin kuvan julkaisija voi käydä varmistamassa, onko kyse juuri häneltä anastetusta polkupyörästä.
  • Jos löydät polkupyörän, joka on ilmiselvästi hylätty esimerkiksi maastoon tai heitetty pusikkoon, voit toimittaa sen löytötavaratoimistoon.

Poliisi muistuttaa, että suinkaan kaikki lukitsemattomat polkupyörät eivät ole anastettuja; oman pyöränsä saa jättää lukitsemattomana pyörävarastoon tai ulos, ja jotkut yksinkertaisesti unohtavat lukita pyöränsä.

About Author