:TAMPERE: Lainaamoilla kannustetaan lapsiperheitä pyöräilyyn

2018-06-15 13_21_53-PowerPoint-esitys - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Tampereen kaupunki on käynnistänyt pyörälainaamopilotit Hervannassa, Linnainmaalla, Lielahdessa ja Nekalassa. Lainaamot tarjoavat lähipäiväkotien perheille mahdollisuuden kokeilla sähköpyöriä sekä lasten kuljettamiseen tarkoitettuja pyöräperäkärryjä ja peräpyöriä. Näin kannustetaan vanhempia pyöräilyyn lasten kuljetusmatkoilla ja edelleen työ- ja muilla arjen matkoilla. Ensimmäiset lainaajat ovat saaneet pyörät ja kuljetusvälineet käyttöönsä kesäkuun alussa.

Mukana kokeilussa on yhteensä 17 päiväkotia. Kukin lainaaja voi tehdä varauksen kahdeksi viikoksi kerrallaan, heinäkuussa koko kuukaudeksi. Toistaiseksi lainausmahdollisuus on ainoastaan kokeiluun mukaan valittujen päiväkotien perheillä ja henkilökunnalla. Vuoden lopussa tehdään päätöksiä jatkosta saatujen kokemusten perusteella. Lainaamokokeilun toteuttamiseen on saatu Liikenneviraston liikkumisen ohjauksen projektiavustusta.

Kokeiluun mukaan valittujen päiväkotien valinnassa painoivat perheiden kiinnostuksen lisäksi pyöräilyyn otolliset etäisyydet ja lainaamojen sijainnit. Lainaamotoimintaa edeltävän kyselyn perusteella sähköpyörille nähdään potentiaalia erityisesti keskustan ulkopuolella sijaitsevilla alueilla, joissa työmatkat ovat 5–15 kilometrin pituisia, mutta ne kuljetaan nykytilanteessa useimmiten autolla. Kyselyssä erottui edukseen keskusta-alue, jossa pidemmilläkin päiväkotimatkoilla suositaan kestäviä kulkumuotoja.

Tampereen kaupunki kannustaa myös päiväkotien henkilökuntaa lasten kuljettamiseen pyörillä. Helmikuusta lähtien päiväkotien henkilökunnalla ja perhepäivähoitajilla on ollut koekäytössään seitsemän muksubussia. Muksubussi on sähköavusteinen laatikkopyörä, jonka kyytiin mahtuu kerrallaan jopa kahdeksan lasta. Pyörien ansiosta hoitopaikasta on ekologista ja nopeaa liikkua lähipuistoihin ja muihin retkikohteisiin.

Kysely päiväkotimatkoista vanhemmille ja päiväkotien johdolle (pdf, 1.98 Mt) Yhteenveto kyselyn tuloksista

About Author