Puijolle tulossa uusi merkitty maastopyöräreitti

2018-09-10 13_28_04-Liitekartta_puijon_reitit10092018.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Puijolle tehdään syksyn aikana uusi merkitty maastopyöräreitti. Reitti tulee kulkemaan koko Puijon selänteen halki, Puijon luonnonsuojelualueen eteläosasta aina Puijonsarveen asti. Pyöräilyreittiä pitkin pääsee pesäpallostadionilta tai Puijon tornin risteyksestä mm. Puijon tornille, Konttilan tilalle ja Puijonsarven laavulle.

Reitti tuo monipuolisuutta Puijon alueen liikuntamahdollisuuksiin. Jo olemassa olevat ulkoilureitit tarjoavat hyvän mahdollisuuden aloittelijoille ja helpompia reittejä kaipaaville. Uusi reitti sopii jo maastopyöräilyyn tutustuneille ja polkujuoksijoille sekä tarjoaa mahdollisuuden nauttia Puijon maastoista monimuotoisemmin. Reitti noudattelee olemassa olevia polkuja, eikä polkuja ole tarkoitus muuttaa liiemmin.

Kosteimpiin kohtiin rakennetaan pitkospuut reitin kulumisen välttämiseksi ja käyttöystävällisyyden parantamiseksi. Reitti merkataan opastein ja risteyskohdat sekä erityistä huomiota vaativat kohdat varustetaan lisämerkinnöin. Reitti on käytössä soveltuvin osin myös talviaikaan, mutta talvella reitillä ei ole jatkuvaa kunnossapitoa. Reitin kokonaispituus on noin 8 kilometriä.

Reittien suunnittelussa on otettu huomioon alueen luonnonarvot

Pyöräilyreitit kulkevat osittain luonnonsuojelualueilla ja osittain kaavan mukaisella virkistysalueella. Merkityillä reiteillä pyöräilyä pyritään Puijolla ohjaamaan siten, että alueen luonnonarvot eivät vaarannu. Reittien suunnitellussa on otettu huomioon mm. kulumiselle herkät lehtoalueet sekä harvinaisten ja uhanalaisten kasvilajien esiintymät.

Puijon luonnonsuojelualueilla pyöräily on sallittu maastoon merkittävällä uudella maastopyöräreitillä ja jo olemassa olevilla ulkoilureiteillä. Muilla luonnonsuojelualueiden poluilla pyöräily on kielletty. Osa poluista merkitään pyöräilyn kieltävillä merkeillä. Luonnonsuojelualueiden rajat ja luonnonsuojelualueilla sallitut pyöräilyreitit näkyvät karttaliitteestä.

Reitti on suunniteltu yhteistyössä Savo MTB:n, Kuopion pyöräilyseuran, Kuopion kaupungin ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Reitin merkitsemisestä maastoon vastaavat Savo MTB ja Kuopion pyöräilyseura.

About Author