:HKL: Kaupunkipyörien koko kaudeksi rekisteröityneitä yli 60 000

396f62bf-eee5-4bc0-94e3-69db26ab76c9-w_576_h_2000

Kaupunkipyörillä pääsi tällä kaudella polkemaan yhä laajemmalle alueelle. Kausi päättyy 31.10.

Kaupunkipyörillä ajettiin Helsingissä ja Espoossa yli 3,7 miljoonaa matkaa kaudella 2019. Viime vuonna matkoja poljettiin noin 3 miljoonaa. Kausikäyttäjiksi rekisteröityneitä oli 10 000 enemmän kuin edellisvuonna. Kaupunkipyöräkausi päättyy 31.10.

Kaupunkipyöräkausi alkoi tänä vuonna Helsingissä ja Espoossa huhtikuussa. Helsingissä saatiin käyttöön 150 aseman ja 1 500 kaupunkipyörän lisäksi 88 uutta asemaa ja 880 uutta pyörää entistä laajemmalle alueelle.

Keskimäärin Helsingissä poljettiin noin seitsemän matkaa per pyörä per päivä, Espoossa noin kolme. Viime vuonna Helsingissä ajettiin noin yhdeksän matkaa per pyörä per päivä.

— On oikeastaan hyvä, että käyttöaste on hieman laskenut. Se kertoo siitä, että laajennus ja uudet pyörät ovat parantaneet kaupunkipyörien saatavuutta. Käytännössä niitä tilanteita, joissa asemalla ei ole ollut yhtään pyörää, on ollut vähemmän, kertoo HKL:n projektipäällikkö Samuli Mäkinen.

– Espoon osalta olemme tyytyväisiä tämän kauden käyttöasteeseen. Luvut osoittavat, että espoolaiset ovat selvästi omaksuneet kaupunkipyörät liikennejärjestelmän osaksi ja hyödyntäneet niitä jokapäiväisessä arjessaan, Espoon kaupunkiliikennepäällikkö Johanna Nyberg toteaa.

Kaupunkipyörät tavoittivat yhä useammat

Helsingin laajennuksessa painotettiin erityisesti Itä-Helsinkiä, mikä oli kaupunginvaltuuston linjauksen mukaista. Asemia sijoitettiin erityisesti työpaikka-, palvelu- ja asuinkeskittymien ja raideliikenteen pysäkkien läheisyyteen – sinne missä ihmisiä ja liikkumistarvetta eniten on. Uudet asemat saatiin asennettua toukokuun alkuun mennessä.

HKL kysyi myös kaupunkilaisten mielipidettä uusien asemien sijoittelusta Kerro kantasi -palvelussa, ja vastauksia saatiin huimat 8 336 kappaletta.

Kaupunkipyöräpalvelun laajennus on otettu hyvin vastaan ja uusien asemien käyttömäärät ovat vastanneet ennusteita. Laajennusalueen suosituimpien asemien joukossa korostuvat jälleen joukkoliikenteen solmukohdat, joista eniten matkoja on tehty Herttoniemen metroasemalta.

— Kaupunkipyörät ovat selvästi vakiinnuttaneet asemansa suosittuna osana joukkoliikenteen järjestelmää, terveellisenä ja arkea helpottavana palveluna. Kaupunkipyörien kustannukset kaupungille ovat todella matalat, ja järjestelmä on myös käyttäjille edullinen, mikä on vaikuttanut pyörien suosioon. Itä- ja Pohjois-Helsingistä oli aiempina vuosina tullut paljon palautetta, että niihin kaivataan myös kaupunkipyöriä. On hienoa, että olemme kyenneet vastaamaan tähän toiveeseen, ja että pyörät ovat myös näillä alueilla löytäneet nopeasti käyttäjäkuntansa, kertoo kaupunkiympäristön apulaispormestari Anni Sinnemäki.

Viime vuonna kaupunkipyöristä saadut käyttömaksutulot kattoivat kustannuksista suurimman osan. Kustannuksia jäi kaupungeille vain murto-osa.

Käyttäjät tyytyväisiä

Keväällä 2019 HKL teetti kansainvälisen suosiovertailututkimuksen, jonka mukaan Helsingin ja Espoon kaupunkipyörät olivat yksi maailman suosituimmista kaupunkipyöräpalveluista. Suurta suosiota selittävät muun muassa edullinen hinta sekä järjestelmän toimivuus. Vaikka pyöräkohtainen käyttöaste on laajennuksen ja uusien pyörien myötä hieman laskenut, on se silti huipputasolla.

HSL:n asiakaskyselyn mukaan Helsingin ja Espoon kaupunkipyörien käyttäjät ovat entistä tyytyväisempiä palveluun. Parhaimmat arvosanat saivat käyttömaksujen kohtuullisuus ja niiden selkeys, asemien kunto, käyttäjäksi rekisteröityminen ja käyttöoikeuden ostaminen kaupunkipyöräsivustolla sekä asemien sijainti.

Heikoimmat arvosanat saivat puolestaan täydelle asemalle palautus, pikapalautekanavan käyttömahdollisuus, pyörien saatavuus, pyörän palautus asematelineeseen, pyöräpaikkojen saatavuus asemilla sekä pyörien kunto. Pyörien saatavuudelle annettu arvosana nousi puolen arvosanan verran edellisvuodesta.

— Ne, jotka käyttävät kaupunkipyöriä sekä Helsingissä että Espoossa, olivat kaikkein tyytyväisimpiä kaupunkipyöräpalveluun. Yhtenäinen, seudullinen järjestelmä helpottaa ihmisten arkea, toteaa HSL:n erityisasiantuntija Tarja Jääskeläinen.

Kaudella 2020 keskitytään palvelun parantamiseen

Kaupunkipyöräpalvelu on vakiinnuttanut paikkansa kaupunkilaisten arjen liikkumisessa ja joukkoliikenteen osana. Palvelua halutaan kehittää vielä monilta osin. Tavoitteena on, että esimerkiksi tietyömaista johtuvat korvaavat asemasijainnit saataisiin nopeammin käyttöön ja tieto niistä käyttäjille entistä paremmin.

About Author