JYPS haastaa kuntavaaliehdokkaat parantamaan pyöräilyolosuhteita

teesit

Jyväskylän Pyöräilyseura haastaa kuntavaalien keskisuomalaiset ehdokkaat parantamaan pyöräilyolosuhteita. JYPS on asettanut vaaleihin kymmenen teesiä, viisi Jyväskylään ja viisi muualle Keski-Suomeen. Ehdokkaat voivat allekirjoittaa vaaliteesit netissä.

– Toivomme valtuustoihin ja lautakuntiin kaikkialla Keski-Suomessa pyöräilyn edistämiseen myönteisesti suhtautuvia päättäjiä. Kunnanvaltuutetuilla ja lautakuntien jäsenillä on suuri valta meidän kaikkien pyöräilyolosuhteisiin, toteaa maakunnan laajuisesti toimivan JYPSin puheenjohtaja Teemu Tenhunen.

– Pyöräilyolosuhteiden edistäminen on kunnille erittäin kannattavaa. Helsingissä tehdyn tutkimuksen perusteella pyöräilyyn investoitu euro tuo yhteiskunnalle takaisin jopa 8 €. WHO:n mukaan jokainen uusi pyörällä liikkuva vähentää terveysmenoja 0,7 € ajettua kilometriä kohden, Tenhunen kannustaa.

Jyväskylässä toivotaan esimerkiksi vauhtia baanaverkoston toteuttamiseen

Jyväskylässä lähtökohtana tulee JYPSin mukaan olla vuonna 2016 hyväksytty pyöräilynedistämisohjelma. Ohjelmassa tavoitellaan pyöräilyn osuuden kaksinkertaistamista kaupungin sisäisistä matkoista 13 prosentista 25 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Kulkutapaosuuden kaksinkertaistaminen toisi 40 miljoonan euron terveyshyödyt 10 vuoden aikana.

Pyöräilynedistämisohjelman esittämistä keinoista ensiapu- ja kuntoutuspaketit on päätetty toteuttaa.

– Myös edistämisohjelman niin sanottu huippukuntoon-paketti pitää toteuttaa, muuten 25 prosentin kulkutapaosuutta ei varmasti saavuteta. Jyväskylän pyöräilynedistämisohjelma on Suomen paras, nyt se pitää vielä siirtää paperilta käytäntöön, Teemu Tenhunen sanoo.

Ensimmäisenä teesinään JYPS toivoo vauhtia pääpyöräväylien eli baanaverkoston toteutukseen. Erityisesti halutaan nopeuttaa Kankaan baanan ja siihen liittyvän Tourujoen sillan rakentamista. Toisena tavoitteena on Kilpisen sillan jatkaminen Hannikaisenkadun yli. JYPS laati viime vuonna kustannuksellaan suunnitelman sillan jatkamisesta. Kolmanneksi JYPS toivoo pyöräpysäköinnin kehittämistä erityisesti Kompassin ympäristössä, Matkakeskuksella, kaupunginkirjastolla, kouluilla ja liikuntapaikoilla. Neljänneksi kävely ja pyöräily olisi eroteltava toisistaan keskustassa ja pääväylillä. Lisäksi JYPS ehdottaa pyöräväylien laadun ja kunnon parantamista.

Suomen ensimmäisen maakunnallisen pyöräilynedistämisohjelman laadinta on alkamassa

Keski-Suomessa pyöräilyn osuus kuntien sisäisistä matkoista on noin 5–10 %. Keski-Suomen liitto on aloittamassa Suomen ensimmäisen maakunnallisen pyöräilynedistämisohjelman laadintaa. JYPSin mukaan pyöräilyn kulkutapaosuus voitaisiin Keski-Suomessa melko helposti vähintään kaksinkertaistaa.

– Toisinaan kuulee kommentteja, ettei pienemmissä kunnissa voi lisätä pyörällä kulkemista etäisyyksien vuoksi. Kuitenkin 60 % kotimaan matkoista on alle 5 kilometrin mittaisia. Hollannissa pyöräilyn kulkutapaosuus on 15 % vielä 7,5–15 kilometrin matkoilla. Hyvillä väylillä ja esimerkiksi sähköistettynä pyörä on kilpailukykyinen liikenneväline 15–20 kilometrin matkoihin asti, Tenhunen toteaa.

Ensimmäisessä Keski-Suomen vaaliteesissään JYPS toivoo kuntien sitoutuvan maakunnallisen pyöräilynedistämisohjelman laadintaan ja toteuttamiseen. Toisessa teesissä ehdotetaan suorien, johdonmukaisten ja kattavasti viitoitettujen pyöräily-yhteyksien toteuttamista lähekkäin sijaitsevien taajamien välille. Kolmanneksi JYPS vaatii pyöräilyn ja pyöräpysäköinnin huomioimista kaavoituksessa. Pyöräteiden kunnon parantamista toivotaan myös maakunnallisesti. Viidenneksi pyörämatkailua on edistettävä. JYPSin mukaan Keski-Suomessa on hyvät mahdollisuudet lisätä esimerkiksi retki- ja maastopyöräilyä.

Vaaliteesit ja niiden allekirjoittajat löytyvät netistä

Vaaliteeseihin voi tutustua tarkemmin osoitteessa

www.jyps.fi/c99-keskustelu-ja-tiedotus/c20-tiedotteet/jyps-haastaa-kuntavaaliehdokkaat-edistamaan-pyorailyolosuhteita.

Jyväskylän teesit voi allekirjoittaa osoitteessa pyoravaalit.fi/jyvaskyla/ ja Keski-Suomen osoitteessa pyoravaalit.fi/keski-suomi/.

Kunnallisvaalien varsinainen äänestyspäivä on sunnuntai 9.4. Ennakkoon voi äänestää 29.3.–4.4.

 

About Author