Pyörän ja joukkoliikenteen yhdistäminen helpommaksi

c793282c-4837-4a21-a529-0bac40e2d111-w_960

Pyörä ja joukkoliikenne ovat kätevä pari arjen matkoilla. Pyörällä voi polkaista liityntäparkkiin ja jatkaa matkaa julkisilla. Joskus voi tulla tarve ottaa pyörä mukaan joukkoliikennevälineeseen. HSL:n metro- ja lähijunaliikenteessä se on mahdollista. HSL merkitsee kevätkauden aikana pisteviivapyörällä ne metro- ja lähijunien ovet, joista pyörän kanssa on kätevintä kulkea. Metrossa vaunujen merkinnät ovat jo käynnistyneet yhteistyössä HKL:n kanssa.

”Pyörän kanssa kulkeminen helpottuu, kun näkee selkeämmin, mistä ovesta pyörän kanssa kannattaa mennä. Kun oikean oven löytää nopeasti, metron tai junan kulku ei viivästy,” toteaa HSL:n johtava asiakasohjelmasuunnittelija Tarja Jääskeläinen.

Merkinnät lisätään niihin metrojuniin, joissa on avarampi eteistila eli M200- ja M300-mallisiin metrojuniin. Samaan eteistilaan sopivat parhaiten myös pyörätuolit ja lastenvaunut. Merkintöjä parannetaan myös näiden osalta.

”Erityisesti lyhyen vuorovälin metroliikenteessä näkyvät merkinnät nopeuttavat matkustajien liikkumista, mikä helpottaa metron sujuvaa liikennöintiä. Haluamme kannustaa joukkoliikenteen ja pyöräilyn yhteensovittamiseen: muita keinoja siihen ovat esimerkiksi pyöräilyn liityntäpysäköinnin kehittäminen sekä kesäaikaan käytössä olevat kaupunkipyörät”, kertoo HKL:n palvelukehitys- ja viestintäpäällikkö Elina Norrena.

Pyörän kuljettaminen on sallittua metrossa kaikkina aikoina, jos tilaa on. Lähijunissa pyörän kuljettaminen on rajattu ruuhka-aikojen (klo 7–9 ja 15–18) ulkopuolelle turvallisuus- ja kalustosyistä. Asemilla liikuttaessa pyörää on turvallisinta taluttaa ja käyttää laiturille siirtymiseen hissiä. Taittopyörän saa viedä taitettuna kaikkiin HSL:n kulkuvälineisiin.

HSL:n strategiaan kuuluu kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistäminen. HSL on laatinut yhteistyössä pääkaupunkiseudun kuntien kanssa pyöräilyn markkinointistrategian vuosille 2016–2020. Strategian tavoitteena on kasvattaa pyöräilyn kulkutapaosuutta ja lisätä liikkujien ymmärrystä toisiaan kohtaan. Tavoitteena on pyöräilyn normalisointi: se on yksi liikennemuoto muiden joukossa.

Pyöräliikenteen väri on keltainen. Yksi konkreettinen esimerkki ilmeen käytöstä ovat toukokuussa kaduille palaavat keltaiset kaupunkipyörät. Keltainen väri tulee näkymään myös pyörien liityntäpysäköintipaikkojen merkinnöissä. Yksi pyöräilyilmeen elementti on pisteviiva, jota nyt käytetään vaunujen oville tulevissa pyörätarroissa.

About Author