96 prosenttia turkulaisista kannattaa pyöräilyn edistämistä

row-of-bicycles

Turussa toteutetun tuoreen pyöräilybarometrin mukaan asukkaista 96 prosenttia tukee pyöräilyn edistämistä Turussa. Ensimmäistä kertaa tehdyssä pyöräilybarometrissa selvitettiin asukkaiden asennetta pyöräilyn edistämiseen sekä pyöräilevien asukkaiden mielipiteitä pyöräilyolosuhteista ja pyöräilyn laadusta Turussa. Erityisen kiinnostuksen kohteena oli talvipyöräily.

Turku saa asukkailta vahvan tuen tavoitteelleen edistää pyöräilyä ja parantaa pyöräilyoloja. Lähes kaikki (96 %) suhtautuu myönteisesti pyöräilyn edistämiseen. Turussa pyöräillään paljon, barometrin mukaan 63 % aikuisväestöstä pyöräilee kesäisin vähintään kerran viikossa ja jopa 74 % ainakin joskus.

 Turussa liikutaan pyörällä myös talvella. Talvella asukkaista pyöräilee 23 prosenttia, kun sama luku Helsingissä on 11 prosenttia (2016). Vuodenajasta riippumatta lumettomana ja jäättömänä aikana 43 % turkulaisista pyöräilee.

Pyöräilijä haluaa liikkua sujuvasti paikasta toiseen, sillä yleisin pyöräilymatkan tarkoitus on työ- tai opiskelumatka ja tärkein syy valita pyöräily liikkumistavaksi on sen kätevyys niin kesällä kuin talvellakin. Työ- tai opiskelumatkojen osuus ja liikkumismuodon kätevyys kuitenkin vielä korostuvat talviaikaan.

Turussa pyöräillään kaikissa tuloryhmissä ja koulutusluokissa. Polkupyörä täydentää myös hyvin muita liikkumismuotoja. Päivittäin lumettomana aikana pyörällä liikkuvista 15 % käyttää päivittäin myös joukkoliikennettä ja 23 % autoa.

Pyöräilevien asukkaiden mielestä Turku on melko hyvä pyöräilykaupunki. Valtaosa (86 %) on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Turkuun pyöräilykaupunkina. Pyöräilyn sujuvuuteen tyytyväisiä on saman verran, (87 %), mutta turvallisuuteen tyytyväisiä oli vähemmän (77 %).

Keskustassa koettiin tyytymättömyyttä pyöräilykokemukseen muita alueita enemmän. Tyytymättömyys kohdistui etenkin soveltuvien reittien määrään, väylien erotteluun, pyörien pysäköintimahdollisuuksiin sekä pyöräväylien työmaa-aikaisiin poikkeusjärjestelyihin. Yli viidennes koki turvattomuutta pyöräillessään Turussa.

Ympäri vuoden pyöräilevistä asukkaista 72 % on vähintään melko tyytyväisiä pyöräreittien talvihoitoon, ja parannuksia toivotaan etenkin liukkauden torjuntaan ja sohjon poistoon. Barometristä selviääkin, että talvipyöräily lisääntyisi, jos pyöräilijöiden ei tarvitsisi ajaa ajoneuvoliikenteen joukossa ja jos pyöräteiden liukkautta torjuttaisiin paremmin.

Barometrin mukaan turkulaiset pyöräilisivät enemmän, jos pyöräilyverkosto olisi kattavampi ja pyöräily turvallisempaa. Pyöräily lisääntyisi myös, jos pyörien pysäköintipaikat paremmin turvattuja ilkivallalta ja varastamiselta, ruuhkaisimmat pyörätiet olisivat leveämpiä, päällysteet paremmassa kunnossa ja talvihoito laadukkaampaa.

Barometrissä selvisi myös, että kaupunkilaiset olisivat kiinnostuneita kaupunkipyöristä, mikäli niitä olisi saatavilla sopivissa paikoissa (74 %). Kaupunkipyörissä kiinnosti niiden tarjoama mahdollisuus kuntoiluun ja huvipyöräilyyn.  

Tutkimuksen aineisto kerättiin puhelinhaastatteluin marras-joulukuussa 2016. Otos edustaa 18−74-vuotiaita turkulaisia. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1012, ja määrä oli kiintiöity iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan vastaamaan kaupungin todellista väestöjakaumaa. Tutkimuksen toteutti Otantatutkimus Oy Turun kaupungin toimeksiannosta. Tutkimus on tehty SFS-ISO 20252 laatustandardin mukaisesti. Tutkimus on yksi seurantamittari kansainvälisessä EU:n Horizon 2020 rahoitteisessa CIVITAS ECCENTRIC -hankkeessa (2016–2020), jossa kehitetään fiksuja ja puhtaita liikkumisratkaisuja viidessä kaupungissa: Turussa, Madridissa, Tukholmassa, Müchenissä ja Rusessa. Barometri toteutettiin nyt ensimmäisen kerran ja se toteutetaan uudelleen hankkeen loppupuolella.

Lue barometrin tulokset täältä (tiivistelmä luettavissa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi):
https://www.turku.fi/sites/default/files/atoms/files//pyorailybarometri_2016_turku.pdf

About Author