Pyöräilykypärään suhtaudutaan myönteisesti

suhtautuminen_kyparaan_infograafi_960px.081649

Yhdeksän kymmenestä suomalaisesta suhtautuu pyöräilykypärään myönteisesti.

Liikenneturvan kyselytutkimuksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta suhtautuu pyöräilykypärään myönteisesti. Liikenneturvan seurantojen mukaan pyöräilevistä 42 prosenttia käyttää kypärää. Kevään kypäräkampanja kannustaa turvalliseen pyöräilyyn kehotteella Päätä käyttää.

Liikenneturva selvitti kyselytutkimuksessa* suomalaisten mielipidettä pyöräilykypärään. Yhdeksän kymmenestä vastaajasta kertoi suhtautuvansa kypärään myönteisesti. Puolet kypärään positiivisesti suhtautuvista kertoi myös käyttävänsä kypärää.

”Tuloksen voi nähdä kertovan sitä, että pyöräilykypärän turvallisuusvaikutukset tunnetaan ja ne myös allekirjoitetaan laajasti. Aktiivisesti pyöräilevät käyttävät kypärää, mutta ehkä harvemmin pyöräileviltä kypärä voi unohtua, vaikka periaatteessa käyttöä ei vastusteta”, pohtii Liikenneturvan suunnittelija Jyrki Kaistinen.

Kypärä suojaa – tutkitusti

kyparan_kaytto_maakunnittain2016_960px.081819

Liikenneturvan seurantojen mukaan vuonna 2016 pyöräilykypärää käytti 42 % polkijoista.

Liikenneturvan vuonna 2016 toteuttamien tarkkailujen mukaan 42 prosenttia kansasta käyttää kypärää pyöräillessään**. Eri tutkimusten mukaan mahdollisessa onnettomuustilanteessa kypärä pienentää pää- ja aivovammojen riskiä.

Onnettomuustietoinstituutin mukaan vuosien 2013-2015 onnettomuuksissa kuolleista pyöräilijöistä neljä kymmenestä olisi eri todennäköisyyksin voinut pelastua kypärää käyttämällä. On huomattava, että suuri osa pyöräilijöitten onnettomuuksista on yksittäisonnettomuuksia, kuten kaatumisia tai suistumisia, jotka jäävät poliisin tietoihin perustuvien tilastojen ulkopuolelle.

”Kypärä suojaa tehokkaasti päähän kohdistuvia iskuja. Kypärän käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei ole myöskään ikäkysymys. Onnettomuuden sattuessa seuraukset ovat esimerkiksi iäkkäillä yleensä vakavampia kuin nuoremmilla, sillä iän myötä keho haurastuu”, Kaistinen selventää.

Kypärä osa pyöräilevän perusvarustusta

Liikenneturva kampanjoi keväällä kannustaakseen turvalliseen pyöräilyyn. Kampanjassa erilaiset ihmiset kertovat omin sanoin suhteestaan pyöräilyyn – ja myös pyöräilyn turvallisuuteen.

”Päätä käyttää -slogan kertoo, että jokainen päättää oman päänsä osalta kypärän käytöstä. Kampanjassamme äänessä on niin aktiivisemmin pyöräileviä kuin sunnuntaipolkijoita. Jokaisella heistä kypärä on luonteva osa pyöräilyvarustusta. Yksi pyöräilevistä jopa vertasi kypärää auton turvavyöhön”, kuvailee tiedottaja Minna Saarinen kampanjaa.

*Liikenneturva selvitti suomalaisten mielipiteitä ja kokemuksia liikenteestä kyselytutkimuksella joulukuussa 2016. Tutkimuksen toteutti Kantar TNS internetpaneeli GallupForumissa. Koko kyselyyn haastateltiin kaikkiaan 1531 henkilöä, joista autoilevia oli 1238 vastaajaa.

**Liikenneturva seuraa tienkäyttäjien käyttäytymistä vuosittain valtakunnallisesti. Lue lisää vuoden 2016 seurannoista.

About Author