Kuopio vaihtaa vaihdetta isommalle pyöräilyn edistämistyössä

row-of-bicycles

Pyöräilyn edistäminen on vahvassa myötätuulessa Kuopiossa. Kaupungin tavoitteena on saada yhä useampi liikkumaan niin työ-, koulu- kuin asiointimatkoja pyörällä polkien. Useita toimenpiteitä tavoitteen saavuttamiseksi onkin jo valmisteilla. Yhtenä esimerkkinä on Viisaan liikkumisen hankkeen valmistelema kaupunkipyöräjärjestelmän hankinta. Tavoitteena on, että kaupunkipyörät näkyisivät Kuopion katukuvassa jo 2019. Osa kaupunkipyöristä olisi sähköavusteisia.

Positiivisen vireen ja aloitteiden vahvistamiseksi Kuopion kaupunki haki ja sai Liikennevirastolta tukea pyöräilyn edistämistyön vahvistamiseksi.  Tuen avulla laaditaan vuoden 2018 aikana suunnitelma siitä, miten kaupungin pyöräilyolosuhteita edistetään jatkossa. Kokonaisvaltaisen suunnitelman tarkoituksena on antaa selkeät suuntaviivat jatkoon. Samalla myös konkretisoidaan sitä, mitä pyöräilyn edistämisessä tulisi ottaa huomioon ja mitä resursseja siihen tarvitaan.

Kaupunki tulee tekemään suunnitelman yhteistyössä asukkaiden ja tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Halutaan kuulla eri osapuolten näkemyksiä ja toiveita siitä, mitkä ovat edistämistyössä tärkeitä painopisteitä ja miten niitä yhdessä voidaan viedä eteenpäin.

Kaupungin yhteyshenkilö suunnitteluinsinööri Hanna Väätäinen on innoissaan tulevasta työstä.
– Työn avulla saamme luotua yhteisen näkemyksen pyöräilyn edistämisen toimenpiteistä tuleville vuosille. Selkeä kokonaiskuva siitä, miten pyöräilyä halutaan kaupungissa edistää, on puuttunut. Työn avulla pääsemme edistämistyössä uudelle tasolle yhteistyössä kaupungin eri palvelualueiden, asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Kevään aikana asukkaat pääsevät vaikuttamaan suunnitelman sisältöön vastaamalla sähköiseen kyselyyn. Kyselyyn toivotaan monipuolisesti vastauksia, jotta suunnitelma todella vastaa kuopiolaisten tarpeisiin. Kyselyn aukeamisesta tiedotetaan mediatiedotteella, kaupungin nettisivuilla ja kaupungin Facebook-sivuilla.

Liikenneviraston edustaja Toni Bärman kommentoi Kuopion hakemuksen vahvuuksia.

– Kuopion kaupungin panostaminen pyöräilyyn on erittäin myönteinen asia ja valtionavustushakemus oli selkeästi laadittu kokonaisuus. Keskisuurissa kaupungeissa pyöräilyn kasvattamiseen on selkeä potentiaali. Pyöräilyn kehittämissuunnitelma on keino sitoa pyöräily tiiviimmin viisaan liikkumisen kokonaisuuteen. Lisäksi se antaa mahdollisuuden tarkastella uusia viisaan liikkumisen palveluita, joista esimerkiksi erilaiset kaupunkipyöräjärjestelmät ovat vahvassa nosteessa.

Liikennevirasto myönsi vuoden 2018 liikkumisen ohjauksen valtionavustukset maaliskuussa. Avustushakemuksia oli 50 ja avustuksia sai 31 eri hanketta, yksi niistä oli Kuopion. Jaossa oli 1 160 000 euroa. Liikkumisen ohjauksen avustusta voivat saada kunnat, kuntayhtymät ja muut yleishyödylliset yhteisöt ja sen avulla tuetaan kestävien liikkumismuotojen edistämistä.

Pyöräilyolosuhteista voi antaa palautetta sähköisesti kaupungin palautekanavan kautta: https://palaute.kuopio.fi/fi#!/palautelomake/9/54

About Author