Oululaiset edelleen Suomen innokkaimpia pyöräilijöitä

2018-04-11 14_00_01-lti_2018-01_henkiloliikennetutkimus_2016_web.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Liikennevirasto julkaisi Valtakunnallisen henkilöliikennetutkimuksen tulokset 8.3.2018. Kyseessä on kuuden vuoden välein toteutettava suomalaisten liikkumista selvittävä valtakunnallinen kyselytutkimus, johon osallistui nyt ensimmäistä kertaa kaupunkiseutuja omilla lisäotoksillaan. Mukana olivat Helsingin, Oulun, Tampereen ja Turun seudut, Joensuun ydinkaupunkiseutu, Päijät-Hämeen maakunta, Riihimäen seutukunta, Salo, itäinen Uusimaa ja läntinen Uusimaa.

Valtakunnallisen tutkimuksen perusteella suomalaisten liikkumistottumukset eivät ole muuttuneet kuudessa vuodessa. Henkilöauton osuus kulkutavoista on merkittävin: 45 % matkoista tehdään itse ajaen ja 15 % matkoista auton kyydissä matkustaen. Pyörällä, kävellen ja julkisilla kulkuvälineillä tehtiin 37 % matkoista.

Koska kaupunkiseutukohtaiset tutkimukset tehtiin samanaikaisesti samoin tutkimusmenetelmin, ovat tulokset nyt ensimmäistä kertaa keskenään vertailtavissa. Tutkimus osoittaa suuriakin kaupunkiseutujen välisiä eroja liikkumistavoissa. Erityisesti erot näkyvät kestävien liikkumismuotojen kohdalla. Erot selittyvät suurelta osin liikennejärjestelmän ja maankäytön eroilla.

Oulu on tunnettu pyöräilystään ja ennen kaikkea talvipyöräilystään. Oulu ja myös koko Oulun seutu erottuukin tutkimuksessa positiivisesti tästä näkökulmasta katsottuna. Oulun seudulla pyöräilyn kulkutapaosuus on 16 % ja talvellakin 9 %. Tämä on pitkälti tulosta seudulla tehdystä pitkäjänteisestä pyöräilynedistämistyöstä.

Liikenteen palveluistumisen odotetaan muuttavan liikkumistottumuksiamme. Muutokseen luovat painetta myös Suomelle asetetut liikenteen ilmastotavoitteet. Liikkumisen odotetaan olevan muutosvaiheessa. Digitalisaatio, robotiikka ja uudistettu lainsäädäntö mahdollistavat uusien palvelumuotojen syntymisen. Tutkimus ajoittuu tämän muutoksen alkuvaiheisiin ja toimii jatkossa myös hyvänä vertailukohtana kun liikkumistottumuksia jatkossa mitataan.

About Author