Amer Sports keskittää portfoliotaan divestoimalla Mavicin pyöräilyliiketoiminnan

MAVIC-JACVAN@ACTIV'IMAGES-1225

Amer Sports on sopinut yhdysvaltalaisen, globaalisti toimivan Regent-pääomasijoitusyhtiön kanssa Mavic S.A.S. -yhtiön osakkeita ja pyöräilyliiketoimintaa koskevan myynnin etenemisestä. Myyntiprojekti esitellään seuraavaksi Mavicin työntekijöiden edustajille. Yrityskaupan sekä omistajuuden vaihtumisen odotetaan toteutuvan vuoden 2109 toisen neljänneksen aikana.

Mavicin divestointi on seurausta Amer Sportsin pyöräilyliiketoiminnan kattavasta strategisesta arviointiprosessista, josta yhtiö tiedotti päivittäessään strategiaansa syyskuussa 2018. Divestoinnilla ei ole vaikutusta Amer Sportsin jatkuvien liiketoimintojen tulokseen. Amer Sports raportoi pyöräilyliiketoiminnan lopetettuna toimintona vuodelta 2018.

“Strategiamme mukaisesti jatkamme Amer Sportsin portfolion ja kyvykkyyksien keskittämistä kohti nopeampaa kasvua, parempaa kannattavuutta ja skaalautuvuutta. Viimeisen strategiajakson aikana olemme tulleet siihen johtopäätökseen, että emme ole paras omistaja Mavicille, jonka osuus myynnistämme jäi vain noin kolmeen prosenttiin. Mavicin liiketoimintaan vaikuttavat eri tekijät, ja yhtiöllä on vähän synergioita muun konsernin kanssa. Uskomme, että ikonisen Mavic-brändin vahvoja mahdollisuuksia voitaisiin hyödyntää paremmin osana Regentin liiketoimintaa. Amer Sports jatkaa panostamista strategisiin painopistealueisiinsa, erityisesti asusteisiin ja jalkineisiin, omaan vähittäiskauppaan sekä Kiinan ja Yhdysvaltojen markkinoille”, kommentoi Amer Sportsin toimitusjohtaja Heikki Takala.

Regent on keskittynyt liiketoiminnan uudistamiseen ja muokkaamiseen muun muassa teknologian, kulutustavaroiden, vähittäiskaupan, teollisuuden sekä median ja viihdeteollisuuden toimialoilla. Yhtiöllä on vahvat näytöt kuluttajabrändien elvyttämisestä ja uudelleensuuntaamisesta.

About Author