Turvallista pyöräilyä opitaan nyt verkossa – digitaalinen oppimisympäristö Filla&Rilla kartuttaa lasten pyöräilytaitoja

fillarilla-9900000000079e3c

Liikenneturva on kehittänyt digitaalisen oppimisympäristön turvallisen pyöräilyn opiskeluun. Filla&Rilla on suunniteltu osaksi alakouluissa tehtävää liikennekasvatusta, mutta ilmainen ja selainpohjainen oppimisympäristö tarjoaa kenelle vaan hauskan ja innostavan tavan kerrata turvallista pyöräilyä.

Lapsi kehittyy itsenäiseksi liikkujaksi kävelemällä ja pyöräilemällä. Lapsen valmiuksia turvalliseen liikkumiseen voidaan kuitenkin kehittää. Samalla tuetaan lapsen hyvinvointia ja ekologisesti kestävien kulkutapatottumusten muodostumista.

”Liikennetaidot karttuvat vähitellen iän ja kokemuksen myötä, mutta myös johdonmukaista liikennekasvatusta tarvitaan. Alakouluikäisen lapsen kyky hahmottaa etäisyyksiä ja nopeuksia on vasta kehittymässä. Lapset voivat olla myös impulsiivisia ja hahmottavat liikenteen riskejä eri tavalla kuin aikuiset. Kun lapsi siirtyy pyörän selkään, nopeutuu vauhti ja huomiota on kiinnitettävä myös pyörän hallintaan. Näin aikaa havaintojen tekoon ja tilanteen arviointiin jää vähemmän”, kuvailee Liikenneturvan suunnittelija Ida Maasalo.

Oppimisympäristöllä pyritään kehittämään lapsen valmiuksia turvalliseen pyöräilyyn yhteistyössä koulun ja kodin kanssa.

”Filla&Rillassa korostuu suunnitelmallisuus, yhteistyö ja oppilaiden oma toiminta. Siinä harjoitetaan lasten sääntötuntemusta ja liikenteen vuorovaikutustaitoja sekä asianmukaista turvavarusteiden käyttöä. Kun riskialttiita liikennetilanteita käsitellään ensin luokassa, ne osataan turvallisemmin kohdata todellisessa liikenneympäristössä”, Maasalo luettelee.

Digitaalisuus avuksi liikennekasvatuksessa

Digitaalisuus on viime vuosina lisääntynyt kouluissa, mutta se ei kuitenkaan ole oppimisympäristön itsetarkoitus. Digitaalisuus mahdollistaa monipuoliset tehtävät ja palautteen antamisen. Maasalo korostaa vuorovaikutuksen ja palautteen saamisen tärkeyttä liikennekasvatuksessa.

”Kokemattomille tienkäyttäjille ja lapsille on tyypillistä se, että omaa osaamista ja liikennetaitoja tulee arvioitua yläkanttiin. Oppimisympäristön tehtävät ja niistä saatava palaute lisäävät lapsen ymmärrystä itsestä liikkujana. Pelilliset elementit tuovat lapsille motivaatiota ja oppimisen iloa”, Maasalo kertoo.

Auttaa opettajia, sitouttaa vanhempia – on kivaa lapsille

Filla&Rillaa on kehitetty ja uudistettu yhdessä oppilaiden, opettajien ja vanhempien kanssa. Filla&Rillan rakenne muodostuu eri luokka-asteille suunnatuista tasoista, joiden lyhyissä oppimisosioissa korostuu jokin tietty turvallisen pyöräilyn osa-alue. Suoritettuaan osion oppilas saa tallennettava todistuksen, johon on kirjattu käsiteltyyn teemaan liittyviä tehtäviä kotona tai koulumatkalla suoritettavaksi.

”Tavoitteena on, että Filla&Rillassa opittu siirtyy myös todelliseen liikenneympäristöön. Luokassa tapahtuvan opiskelun lisäksi on tärkeää, että lapset hankkivat mahdollisimman paljon kokemusta liikenteessä. Vanhempiakaan ei ole unohdettu. Esimerkiksi lapsen turvavarusteet ja pyörän huolto kuuluvat vanhemman vastuulle. Kun osiosta saatuja ”kotiläksyjä” käydään kotona läpi, tulee muistuteltua myös vanhempia tarkistamaan vaikkapa lapsen pyörän heijastimet. Yhdessä perheen kanssa liikkuessa liikennetaidot kehittyvät kuin luonnostaan”, Maasalo kannustaa ja muistuttaa vanhempia myös esimerkin tärkeydestä.

”Lapsen oppimisen kannalta on tärkeää, että aikuiset näyttävät hyvää esimerkkiä omalla käyttäytymisellään. Oppimisympäristössä tai muualta opittu saa tukea, kun lapset näkevät aikuisten pysähtyvän punaisiin, näyttävän suuntamerkkiä ja toimivan muutoinkin liikenteessä sääntöjen mukaan.”

Tutustu Filla&Rillaan osoitteessa www.fillarilla.fi.

Lasten pyöräilykasvatusta avataan myös Ida Maasalon kirjoittamassa blogitekstissä

About Author