Hattulan kyläteiden pyöräväyläkokeilut ottavat mallia Hollannista

image

Uudenlaiset ratkaisut pyöräilyn ja kävelyn väylille puhaltavat Suomeen Hollannista. Hollannin mallia hyödyntäviä kylätiekokeiluja löytyy Suomesta jo Hattulan Sattulasta ja Pappilanniemestä. Miten toimii tie, jonka toinen autokaista vapautetaan kävelyn ja pyöräilyn käyttöön?

Hattulan molemmat kylätiekokeilut tulivat käyttöön viime kesän lopulla, ensin Sattulantien ja sitten Pappilanniementien kylätie. Sattulantiellä kokeilua on 2,5 kilometrin matkalla ja Pappilanniementiellä 500 metrin matkalla. Kyläteissä on hyödynnetty hollantilaista mallia, jolloin autoliikenteeltä vähennetään kaistan verran tilaa, jotta jalankulkijoille ja pyöräilijöille saadaan tavallista leveämmät ja turvallisemmat kulkuväylät autojen ajaessa keskellä. Toimintamalli sopii hyvin teille, joilla moottoriliikenne ei ole kovin runsasta. Kyseessä on uusi pyöräilyä ja jalankulkua suosiva liikenneratkaisu, joka parantaa liikkumisen viihtyvyyttä ja turvallisuutta.

Sattulan kylätie palkittiin Suomi Pyöräilee -tapahtumassa vuoden 2018 parhaana pyöräilytekona. Valintakriteereitä olivat teon vaikuttavuus, hauskuus, kekseliäisyys ja julkisuus. Tarve kokeiluun lähti huolesta lasten liikkumiseen Sattulantiellä. Kyläteiden hollantilaisen mallin on toivottu rohkaisevan lapsia kulkemaan koulumatkoja pyörällä ja kävellen. Tieuudistusten tavoitteena oli turvallisen liikkumisen lisäämisen lisäksi myös poistaa turhaa läpikulkuliikennettä.

Hattulalaiset ovat olleet teihin pääosin tyytyväisiä. Jo muutaman viikon jälkeen avajaisista pyöräily lisääntyi teillä ja läpiajoliikenne vähentyi. Ratkaisu on toiminut hyvin myös talviaikaan, vaikka ajoratamerkinnät eivät ole näkyvissä.

Kyläteiden kustannukset ovat myös kohtuulliset, sillä teille täytyy teettää pelkät ajoratamaalaukset. Erillinen pyörätie sen sijaan maksaisi yli kymmenkertaisesti ja sen toteuttaminen vie enemmän aikaa. Kylätiemallia on lähdetty kokeilemaan Hattulan lisäksi myös muualla Suomessa, esimerkiksi Pyhtäällä, jonne rakennettiin tänä kesänä vastaava kylätie.

Väylä on vahvasti sitoutunut parantamaan kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita valtion väylillä. Kylätiet ovat loistavia esimerkkejä kokonaan uudenlaisesta ajattelutavasta maanteiden liikenteen suunnittelussa ja järjestelystä saatuja kokemuksia voidaan hyödyntää eri puolilla Suomea.

Aiheesta muualla:

Sattulan kyläyhdistys: Sattulantie uuden suomalaisen kylätien malliksi?

Video ELY-keskus: Tutustuminen Sattulan kylätiehen

About Author