Pyöräilijöiden turvallisuus huolettaa Porissa – varovaisuus on kaikkien velvollisuus

pexels-photo-248762

Pyöräilykausi on hyvässä vauhdissa, vaikka moni tekeekin tänä kesänä töitä poikkeuksellisesti kotoa käsin. Koululaiset ovat kirmanneet kesälomille ja kauniina kesäpäivinä pyörämatkat suuntaavat usein uimarannoille ja jäätelökioskeille. Pyöräily on hyväksi paitsi mielelle ja terveydelle, se auttaa myös vähentämään liikenteen päästöjä. Porin viisaan liikkumisen työryhmä haluaa kuitenkin muistuttaa, että turvallisuus tulee pitää mielessä myös pyöräillessä.

Porissa polkupyöräonnettomuuksia tapahtuu väkilukuun suhteutettuna selvästi enemmän moniin muihin kaupunkeihin verrattuna.

– Vuosina 2015–2019 Porissa tapahtui yhteensä 211 polkupyöräonnettomuutta, joista 148 johti loukkaantumiseen ja viisi kuolemaan. Suurin osa onnettomuuksista liittyi risteämistilanteisiin ja yli puolet onnettomuuksista tapahtui suojatiellä, kertoo viisaan liikkumisen työryhmän puheenjohtaja Sanna Välimäki Porin kaupungilta.

Erityisen paljon polkupyöräonnettomuuksia sattuu kiertoliittymissä, sillä niissä tapahtuu noin viidesosa kaikista Porin keskustan alueella pyöräilijän henkilövahinkoon johtaneista onnettomuuksista. Eniten onnettomuuksia on sattunut Rauhanpuiston ja Tommilantien, Itsenäisyydenkadun ja Paanakedonkadun, Presidentinpuistokadun ja Kuninkaantien sekä Pohjoisrannan ja Siltapuistokadun kiertoliittymissä.

Jokaisella tienkäyttäjällä ennakointivelvollisuus

Kiertoliittymien yhteydessä olevilla suojateillä autoilijan tulee väistää pyöräilijää. Myös kiertoliittymästä poistuttaessa auto on väistämisvelvollinen. Pyöräilijänkin tulee kuitenkin noudattaa varovaisuutta ja ajaa suojatielle sellaista ajonopeutta, että autoilijan on mahdollista havaita suojatietä lähestyvä pyöräilijä. 

Uusi tieliikennelaki astui voimaan maanantaina 1. kesäkuuta, ja sen myötä jokaista tienkäyttäjää koskee ennakointivelvollisuus. Tämä tarkoittaa, että jokaisen tienkäyttäjän on ennakoitava muiden tienkäyttäjien toimintaa ja sovitettava oma toimintansa niin, että liikenne on sujuvaa ja turvallista.

– Toisten huomioinen sekä olosuhteiden edellyttämä varovaisuus ja huolellisuus ovat nyt lakiin kirjattuja velvollisuuksia, jotka koskevat niin autoilijaa kuin jalankulkijaa ja pyöräilijääkin, muistuttaa Välimäki.

Viisaan liikkumisen työryhmän tehtävänä on viisaan ja turvallisen liikkumisen, liikenneturvallisuuden sekä kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön edistäminen. Työryhmän tavoitteena on muun muassa kaupungin pyöräilyolosuhteiden edistäminen. Työryhmä kannustaa kaikkia asukkaita tekemään oman osuutensa turvallisen liikkumisen varmistamiseksi.

– Kaikessa infran suunnittelussa etusijalla ovat turvallisuus ja esteettömyys. Lisäksi katuverkkoon tehdään vuosittain useita kävelyn ja pyöräilyn liikenneturvallisuutta parantavia toimenpiteitä. Lähivuosina parannuksia haetaan muun muassa Yrjönkadun ja Itsenäisyydenkadun risteyksen liikennevaloilla sekä Rauhanpuiston ja Tommilantien risteyksen suojatieturvallisuuden lisäämisellä, kertoo vs. liikenneinsinööri Eija Riihimäki Porin kaupungilta.

About Author