Turun seudun pääpyöräilyreittejä viitoitetaan uudenlaisilla opasteilla

image6952777534983331964

Kuva: Numeroidut seudulliset pääpyöräilyreitit Turun kaupunkiseudulla.

Turun kaupunkiseudulla uusitaan pyöräilyn viitoitusta ja opastusta uuden tieliikennelain mukaisilla opasteilla. Tänä kesänä opasteet uusitaan Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan keskustan kautta Piikkiöön johtavilla reiteillä. Kullekin reitille on annettu oma numero, joka on merkitty myös viittoihin ja opasteisiin. Opastusta uusitaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja kuntien yhteistyönä. Tänä kesänä uusittavat opasteet toteutetaan Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelman rahoituksella.

Turun kaupunkiseudulle on muodostettu seudulliset, numeroidut pyöräilyreitit. Kaiken kaikkiaan Turusta lähtee 12 säteittäistä seudullista pyöräreittiä. Reitti numero 1 lähtee Turun keskustasta Ruissaloon. Numerointi etenee Turun keskustan ympäri myötäpäivään, niin että viimeinen reitti nro 12 lähtee Turun keskustasta ja kulkee Hirvensalon läpi Kakskertaan. Tänä kesänä reitit numero 9, 10 ja 11 eli reitit Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan kautta Piikkiöön, saavat uudenlaiset opasteet. Lisäksi Turun seudulle on muodostettu kolme kehämäistä reittiä numeroilla 21, 22 ja 23. Kehäreitit eivät ala tai pääty Turun keskustaan.

Uudenlaisia pyöräliikenteen opasteita muutamille reiteille jo tänä kesänä

Kesäkuun alussa voimaan astunut uusi tieliikennelaki toi käyttöön uudenlaisia pyöräliikenteen opasteita. Näitä opasteita tulee Turun seudulle jo tänä kesänä. Ensimmäisenä uudet opasteet tulevat pyöräilyreiteille Turusta Lietoon, Turusta Varissuon kautta Piikkiöön ja Turusta Kaarinan kautta Piikkiöön. Samalla vanhat kevyen liikenteen opasteet pääosin poistuvat.

Nyt uusittavaa opastusta on suunniteltu yhteistyössä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ja Turun ja Kaarinan kaupunkien sekä Liedon kunnan kanssa. Viitoituksen toteutus tapahtuu osana Turun kaupunkiseudun maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) ohjelmaa. Hankkeeseen on varattu kokonaisuudessaan rahoitusta 300 000 €, josta ELY-keskuksen osuus on 150 000 €.

Tämän vuoden aikana jatketaan seudullisten pyöräilyreittien suunnittelua reittien 1, 2, 4 ja 22 osalta ja lisäksi aloitetaan Saariston Pienen Rengastien pyöräilyreitin opastuksen suunnittelu. Näiden reittien viitoituksia uusitaan ja toteutetaan vuonna 2021. Toteutus tapahtuu valtion vuonna 2020 kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamiseen osoitetulla rahoituksella.

Pyöräilyn opasteisiin mm. autoliikenteestä tutut suunnistustaulut

Pyöräilyn opasteissa uutta ovat autoliikenteestä tutut suunnistustaulut, jotka kertovat jo ennen risteystä, mihin risteyksestä voi kääntyä. Reittinumerot on merkitty opasteisiin punaisella, numeroidulla ympyrällä, jota seuraamalla pysyy reitillä. Lisäksi opasteissa voidaan käyttää muita tunnuksia, mm. rautatieaseman, sairaalan ja eri reittien tunnuksia. Myös nuolikuviot ovat aiempaa havainnollisempia ja monimuotoisempia. Etäisyystaululla voidaan kertoa etäisyyksiä kohteisiin reitin varrella. Paikannimitaululla voidaan kertoa, että on saavuttu opastettuun kohteeseen.

Lisää tietoa viitoituksesta ja kuvia uusista opasteista hankkeen verkkosivuilla:

https://vayla.fi/varsinais-suomessa-rakenteilla/pyorailyn-seutureittien-viitoitushanke

About Author