Pyöräily

Yhteenveto Porvoon pyörätiekyselystä on valmistunut

Osana pyöräliikenteen edistämisohjelman laadintaa toteutettu Porvoon pyörätiekysely keräsi lähes 2 700 karttavastausta.  Kyselytuloksista voidaan todeta, että Porvoossa selkeimmät pyörätiepuutteet kohdistuvat kaupunkitaajaman ja kylien välisille osuuksille. Pyöräteiden puute vähentää olennaisesti kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta sekä kylien ja kaupunkitaajaman välisillä matkoilla että kylien sisällä liikuttaessa. Kaupunkitaajaman alueella pyörätieverkosto on muutamia yhteyspuutteita lukuun ottamatta kattava ja puutteet ovat pääasiassa laadullisia. Laatupuutteita on erityisesti risteyksissä mutta myös risteysten välisillä osuuksilla. Myös pyöräpysäköinnissä on parantamisen varaa, erityisesti vilkkaimmissa asiointikohteissa. Puuttuvat pyörätieyhteydet keskiössä  Lähes 60 prosenttia kyselyn vastauksista koski puuttuvia pyörätieyhteyksiä Porvoon alueella. Suurin osa pyörätieyhteyksien puutteista kohdistuu kaupunkitaajaman ja kylien välisille osuuksille mm. Anttilan/Hinthaaran suuntiin, Ilolaan sekä Bjurbölen, Sannaisten ja Kerkkoon suuntiin. Pyörätieyhteyspuutteita on kuitenkin myös kaupunkitaajaman alueella. Pyörätieyhteyksiä kaivattiin mm. Läntiselle Mannerheiminväylälle (mm. Mannerheiminkadun sillalle), Vanhalle Hämeenlinnantielle sekä Piispankadulle. Kaupunkitaajaman alueella puutteita erityisesti pyöräily-yhteyksien laadussa  Laadullisia puutteita kohdistuu sekä risteysalueille että risteysten välisille linjaosuuksille. Risteysalueilla puutteina nähdään mm. järjestelyiden sekavuus, huonot risteysnäkemät sekä korkeat reunakivet. Linjaosuuksilla puutteita on mm. kävelyn ja pyöräilyn erottelussa, pyöräteiden mitoituksessa ja jatkuvuudessa sekä valaistuksessa. –Lähivuosina keskeistä on pyrkiä kehittämään laadukkaita pääpyöräreittejä asuinalueiden ja keskustan sekä muiden palvelukohteiden välille. Pyöräliikenteen järjestelyistä pitää tehdä mahdollisimman turvallisia, sujuvia ja vaivattomia käyttää,…