Helsingin pyöräliikenne on edelleen kasvussa

bdf2ef84-dac4-40b0-9d8d-a57e2f544daa-main_image

Pyöräilijöitä Pohjoisrannassa. Kuva: Jussi Hellsten

Pyöräliikenne on kasvanut edelleen vuoden 2015 tasosta Helsingissä. Konelaskentapisteistä saatujen tulosten mukaan pyöräily kasvoi tammi–syyskuussa kymmenen prosenttia edellisvuoden vastaavasta ajankohdasta.

Vilkkain pyöräreitti oli Lauttasaaren sillalla, jossa ajoi kesän arkipäivinä keskimäärin noin 5 600 pyöräilijää. Toiseksi vilkkain paikka oli Pitkäsilta, jonka ylitti keskimäärin 4 900 pyöräilijää vuorokaudessa. Baanalla kulki keskimäärin 4 600 pyöräilijää.

Suurin pudotus laskurin havaitsemissa pyöräilijämäärissä nähtiin Pasilassa, jossa Keski-Pasilan rakennustyöt aiheuttivat liikenteen poikkeusjärjestelyjä.

Vaikka pyörällä tehtyjen matkojen määrä Helsingissä on kasvanut, on pyöräilyn osuus kaikista matkoista pysynyt ennallaan kymmenessä prosentissa, sillä myös muilla kulkumuodoilla tehtyjen matkojen määrä on noussut. Helsingin tavoitteena on nostaa pyörällä tehtyjen matkojen osuus 15 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä.

– Jotta 15 prosentin tavoitteeseen päästään, tulee pyörätieverkon kattavuuden lisäksi parantaa erityisesti pyöräpysäköinnin laatua ja määrää sekä työmaa-aikaisten liikennejärjestelyiden sujuvuutta, toteaa Helsingin pyöräilykoordinaattori Reetta Keisanen.

Pyöräpysäköinnin turvallisuuden parantaminen ja kattavampi väylästö olivat asiat, jotka nousivat tärkeimpinä esiin, kun kaupunkilaisilta kysyttiin Pyöräilybarometri 2016 -tutkimuksessa asioista, jotka saisivat heidät pyöräilemään enemmän. Työmaa-aikaiset liikennejärjestelyt ja pyöräväylien talvihoito olivat asioita, joihin kaupunkilaiset olivat kaikkein tyytymättömämpiä.

Helsingissä on kaupunkilaisten mielestä kuitenkin kohtalaisen hyvät pyöräilyolosuhteet: 87 prosenttia pyörää käyttävistä asukkaista on tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä Helsinkiin pyöräilykaupunkina. Tyytyväisten osuus on kasvanut hieman vuodesta 2014, jolloin barometri toteutettiin edellisen kerran.

Pyöräilybarometrin mukaan 57 prosenttia Helsingin aikuisväestöstä pyöräilee vähintään kerran viikossa lumettomana aikana. Ympäri vuoden pyöräilee 11 prosenttia aikuisista. Pyörää käyttäviä asukkaita on kaikissa tuloryhmissä ja koulutusluokissa. Päivittäin autolla kulkevista kaksi kolmasosaa liikkuu myös pyörällä ainakin joskus.

Helsingin pyrkimys lisätä pyöräilyn osuutta, johtuu ennen kaikkea kaupungin kasvusta.

– Jotta kasvavan kaupungin liikenne säilyy toimivana, on yhä useammat matkat tehtävä tehokkailla ja tilaa säästävillä kulkumuodoilla eli kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä, pyöräilykoordinaattori Reetta Keisanen sanoo.

Helsinki saa asukkailtaan vahvan tuen tavoitteelleen edistää pyöräilyä: yli 90 prosenttia helsinkiläisistä suhtautuu myönteisesti pyöräilyn edistämiseen.

Linkit

Pyöräilymetropoli

Helsinkiläisten liikkumistottumukset 2016

Pyöräilybarometri 2016

Pyöräliikenteen laskennat Helsingissä 2016

About Author