Hattulasta vuoden 2019 pyöräilykunta

800px-Hattula.vaakuna.svg

Hattula on valittu vuoden 2019 pyöräilykunnaksi. Noin 9 500 asukkaan Hattula on kokoaan suurempi pyöräilykunta, joka on rohkeasti lähtenyt kehittämään myös uusia pyöräliikenneratkaisuja. Kunta itse ottaa palkinnon vastaan nöyränä ja kokee pyörämatkan olevan vasta alussa: pyöräilyasioista vastaavan virkamiehen mukaan vasta noin 5 prosenttia tarpeesta on toteutettu.

 Olosuhteiden kehittämisen lisäksi Hattulassa osataan innostaa eri-ikäisiä kansalaisia pyöräilemään entistä useammin. Pyöräilystä on saatu Voimaa vanhuuteen, Naiset Pyörittää -ryhmä vie mukanaan maastoon sekä maantielle ja Metsäeskarit pyöräilevät yli 1000 kilometriä vuodessa. Pitkäjänteinen ja kunnianhimoinen työ näkyy valtakunnallista keskiarvoa huomattavasti korkeampina pyöräilymäärinä.

–       Hattulan työ pyöräilyn hyväksi on ollut harvinaisen kokonaisvaltaista ja tarjoaa hyvän esimerkin kaikille. Aivan erityisen kannustava Hattulan malli on sadoille Suomen pienemmille kunnille, sanoo valintaprosessia vetänyt Pyöräilykuntien verkoston toiminnanjohtaja Matti Hirvonen.

Hattulan pyöräilyolosuhteita on kehitetty tavoitteellisesti jo pitkään. Pyörätieverkosto on kattava, päällysteitä on uusittu ja uusia pyöräteitä on rakennettu sekä kunnan katu- että valtion tieverkolla. Nykyisen verkoston pieniä parannuksia toteutetaan säännöllisesti. Samalla on hahmoteltu myös kunnianhimoisempia pyöräilyn kilpailukykyä parantavia hankkeita, joista tärkeimpänä on Parolan keskustan ja Aulangontien yhdistävä, Vanajaveden yli kulkeva pyöräilysilta.

Pyöräilyväylien hoito ja ylläpito toimii Hattulassa ripeästi. Pyöräilystä vastaava viranhaltija kiittelee tilanteesta erityisesti kunnan varikon henkilöstöä.

–       Kykymme reagoida saatuihin palautteisiin on erinomainen, useimmiten saan väyliä koskevasta palautteesta korjauskuittauksen jo saman päivän aikana, sanoo Hattulan tekninen johtaja Juha Prittinen.

Kylätiekokeiluja ja osallistamista

Suomen ensimmäinen kylätiekokeilu on ennakkoluuloton keino parantaa kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita siellä, missä liikennettä on vähän eikä erillisen kävelyn ja pyöräilyn väylän toteuttaminen ole tarkoituksenmukaista. Kesällä 2018 ELY-keskus toteutti Sattulan kylätiekokeilun ripeällä aikataululla kyläläisten aloitteesta. Syksyllä 2018 Hattulan kunta toteutti vastaavan kylätien kunnanvirastolle johtavalle Pappilanniementielle. Molemmista on tähän mennessä saatu paljon kiittävää palautetta. Kylätiellä ajoradan keskelle osoitetaan moottoriajoneuvoille noin kolme metriä leveä tila, jossa kuljetaan molempiin suuntiin. Kohtaamistilanteessa hyödynnetään viereistä pyöräkaistaa. Ratkaisu jakaa liikennetilan uudella tapaa kävelijää ja pyöräilijää aina puolustaen. Kustannuksia syntyy vain suunnittelusta ja tiemerkinnöistä.

Pyöräilyn edistämisellä vahvat perinteet

Hattulassa on jo pitkään edistetty pyöräilyä monin tavoin yhdessä kuntalaisten, paikallisten pyöräliikkeiden ja pyöräilyseura Tawast Cycling Clubin kanssa. Hattulassa lapset pyöräilevät paljon: metsäeskariryhmä pyöräilee yli 1000 kilometriä vuodessa jo ennen kouluikää. Tämän jälkeen on luontevaa kannustaa lapsia jatkamaan pyöräilyä jo ensimmäisellä luokalla. Liikkuva koulu -hankkeen rahoituksella on hankittu pyöriä koulujen käyttöön ja kesäisin pyörät ovat kaikkien lainattavissa kirjastokortilla Parolan kirjastosta.

Tutkimustulokset kannustavat entistä parempaan

Vuonna 2017 toteutetussa pyöräilyn kehityshankkeessa selvitettiin kattavasti pyöräilyn määrää, kulkutapaosuuksia, asukkaiden tyytyväisyyttä pyöräilyolosuhteisiin ja kehittämisehdotuksia. Hattulassa pyöräilyn kulkutapaosuus on tehdyn tutkimuksen mukaan 16 prosenttia.Tämä on erittäin hyvä saavutus kansallisesti ja muihin saman kokoluokan kuntiin verrattuna. Samana vuonna toteutetun kuntalaiskyselyn perusteella puolet vastaajista olisi valmis lisäämään kävelyn tai pyöräilyn osuutta liikkumisesta, jos olosuhteet olisivat paremmat.

Asukkaiden mukaan infrastruktuurin kehittäminen vaikuttaa erityisesti pyöräilyn houkuttelevuuteen. Vahvimmin esille nousivat pyöräilyväylien pinnan kunto sekä muutama yhteyspuute, joihin liittyvät parannustoimet käynnistettiin heti seuraavana kesänä kyselytulosten valmistuttua.

–       Valinta vuoden pyöräilykunnaksi velvoittaa meitä ponnistelemaan entistä lujemmin. Jatkossa katseet kohdistuvat myös pyöräilyasioissa Hattulaan ja meidän on oltava palkinnon arvoisia. Henkilökohtaisesti koen, että olemme käytännössä saaneet toteutettua ehkä 5 prosenttia kaikesta siitä tarpeesta, jolla voisimme pyöräilyn olosuhteita ja houkuttelevuutta parantaa, Juha Prittinen arvioi.

Suomi Pyöräilee -yhteistyövaliokunta on vuodesta 1991 alkaen myöntänyt Vuoden pyöräilykunta-tunnustuksen esimerkillisestä työstä pyöräilyn edistämiseksi ja sen turvallisuuden parantamiseksi. Vuonna 2018 palkinnon sai Helsinki.

Palkinnon vastaanottavat Hattulan teknisen lautakunnan puheenjohtaja Kaj Nordenswan, tekninen johtaja Juha Prittinen ja Tawast Cycling Clubin puheenjohtaja Minna Takala torstaina 23.5. klo 13.00 Pyöräilkuntien verkoston vuosiseminaarin yhteydessä Helsingissä

About Author