Pyöräilijä, osaatko jo pyöräilyn uudet säännöt? – Uusi tieliikennelaki tulee voimaan maanantaina

bicycle-gears-and-chain-cogs

Pyöräliitto kokosi yhteen tärkeimmät pyöräilyn sääntömuutokset, jotka jokaisen pyöräilijän tulee opetella. Uusi tieliikennelaki astuu voimaan maanantaina. Pyöräilyn sääntömuutokset parantavat pyöräliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta. Säännöt vaativat perehtymistä ja tarkkaavaisuutta liikenteessä.

Tässä vielä kertauksena tärkeimmät pyöräilijää koskevat sääntömuutokset:

Pyörätien jatkeen merkinnät muuttuvat

Pyörätien jatke on kohta, jossa pyörätie risteää ajoradan kanssa. Pyörätien jatke osoitetaan kahdella valkoisella katkoviivalla tai mustana raitana suojatiemaalauksessa.

Väistämissäännöt pyörätien jatkeella eivät muutu, mutta pyörätien jatketta risteävän tien väistämisvelvollisuusmerkit muuttuvat. Autoilijoiden väistämisvelvollisuus pyörätien jatkeella merkitään jatkossa aina kärkikolmiolla, stop-merkillä tai liikennemerkillä. Nämä merkinnät tulee toteuttaa kesään 2023 mennessä.

HUOM! Jos liikennemerkkiä ei ole asennettu, pyöräilijä on väistämisvelvollinen pyörätien jatkeella. Siirtymäaika vaatii erityistä tarkkaavaisuutta.

Pyörätien käyttövelvoite kevenee

Jos pyörätie on kulkusuuntaan nähden tien vasemmalla puolella, pyöräilijä saa ajaa myös tien oikean laidan pientareella tai ajoradalla, jos se on turvallisempaa kulkureitin tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Tämä vähentää turhia ja vaarallisia ajoradan ylityksiä ja mahdollistaa pyöräilijälle ajoradan käytön, jos pyörätie ei ole turvallinen esimerkiksi näkemäesteiden tai työmaiden vuoksi.

Yksisuuntaisella kadulla kahteen suuntaan pyöräily

Pyöräily on jatkossa mahdollista sallia molempiin suuntiin yksisuuntaisilla kaduilla. Tästä kerrotaan lisäkilvellä. Yksisuuntaisella kadulla ei siis saa automaattisesti ajaa kumpaankin suuntaan, vaan pyöräilijän tulee varmistaa, onko se juuri tietyllä katuosuudella sallittua.

Uusi katutyyppi: pyöräkatu

Vilkas pyöräilyreitti voidaan jatkossa merkitä pyöräkaduksi. Pyöräkadulla voi liikkua myös muita ajoneuvoja, mutta pyöräilijät määrittävät liikenteen tahdin ja ovat ensisijaisessa asemassa. Nopeusrajoitus on enintään 30 km/h. Jalankulkijoille on pyöräkadulla yleensä jalkakäytävä. Pyöräkadun tunnistaa liikennemerkistä.

Pyörätiet ovat jatkossa lähtökohtaisesti yksisuuntaisia

Pyörätie on jatkossa lähtökohtaisesti yksisuuntainen. Jos pyörätie on kaksisuuntainen, se merkitään lisäkilvellä. Lisäkilpien asentamisen siirtymäaika kestää kuitenkin 1.6.2027 saakka. Yksisuuntaisen pyörätien tunnistaa myös siitä, ettei sitä ole merkitty väärästä suunnasta tuleville pyörätieksi.

Punainen takavalo pakolliseksi pyöräilijälle

Pyöräilijän täytyy käyttää punaista takavaloa pimeällä ja hämärällä.

Lue lisää uusista pyöräilysäännöistä:

About Author