Pyöräily

Pyöräilyn edistämisohjelma Kanta-Hämeeseen

Kanta-Hämeeseen on valmisteilla maakunnallinen pyöräilyn edistämisohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikössä toteutettava Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma –hanke tuottaa tietoa monipuolisesti pyöräilyn nykytilanteesta ja tavoitteista Kanta-Hämeen kaupungeissa ja kunnissa, jotta mahdollisuudet pyöräilyyn kehittyisivät ja pyöräily lisääntyisi. Hanke tuottaa myös tietoa Hämeen liitossa käynnissä olevaan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyöhön, joka linjaa tulevaisuuden liikenteen kehitystä Kanta-Hämeessä. Kävelyn ja pyöräilyn rooli osana liikennejärjestelmää ja ihmisten arkea on viime vuosina noussut yhä keskeisempään asemaan. Tähän vaikuttavat useat lähtökohdat, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja kansanterveyden parantaminen. Hankkeen toimenpiteillä halutaan vauhdittaa pyöräilyyn, pyöräliikenteeseen ja pyörämatkailuun liittyvää ekosysteemien kehittämistä. ”Tiedolla johtamisen merkitys korostuu jatkossa myös pyöräilyn kehittämisessä, jotta toimenpiteet ja investoinnit osataan kohdistaa mahdollisimman hyvin. Hankkeessa testataan uusia tapoja tuottaa tietoa erilaisista pyöräväylistä ja myös niiden käyttäjämääristä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heikki Ruohomaa HAMKista. Hankkeen taustalla vaikuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaistussa Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa painotetut tavoitteet. Näitä ovat muun muassa kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä kasvihuonepäästöjen…

Pyöräkauppa

Kiinalaisten polkupyörien lopullinen polkumyyntitulli laajennetaan koskemaan Sri Lankasta lähetettyjä tuotteita

Komissio on päättänyt kiinalaisten polkupyörien polkumyyntitullien kiertämistä koskevan tutkimuksen ja laajentaa lopullisen polkumyyntitullin koskemaan uudelleen Sri Lankasta lähetettyjä polkupyöriä. Polkumyyntitullia sovelletaan riippumatta siitä, onko tuotteiden alkuperämaaksi ilmoitettu Sri Lanka. Tavarat luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712 00 30 10 ja 8712 00 70 91). Asiasta kerrotaan EU:n virallisen lehden numerossa L 248, 31.7.2020. Polkumyyntitullin määrä vaihtelee eri myyjäyritysten välillä ja polkumyyntitullien määrät on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa L 225, 29.8.2019. Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä. Tuotteiden tuonnin kirjaaminen lopetetaan ja polkumyyntitullit kannetaan taannehtivasti 3. joulukuuta 2019 alkaen. Tulli lähettää asiakkaalle polkumyyntitullia vastaavan suuruisen jälkikantopäätöksen. Lisätietoja: Polkumyynti- ja tasoitustullit Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit pdf 1.2MB  Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset pdf 280kB 

Pyöräkauppa

Pyöräkaupassa tulossa ennätysvilkas vuosi – Cycleurope Finlandin liikevaihto lähes kaksinkertaistui touko-kesäkuussa

Crescent Cargo Max 2020 Poikkeuksellinen vuosi näkyy pyöräkaupassa ennätyssuurena kasvuna. Tavallisten pyörien ja erityisesti sähköpyörien kysyntä on kasvanut huimasti. Crescent-, Monark- ja Bianchi-pyörämerkkejä maahantuovan Cycleurope Finlandin touko-kesäkuun liikevaihto lähes kaksinkertaistui ja yhtiön edustamien sähköpyörien myynti kasvoi yli 70 prosenttia vuoden takaiseen. Polkupyörien tukkumyyjille huhtikuu on usein vuoden vilkkain myyntikuukausi. Tänä vuonna Cycleurope Finlandin edustamien pyörämerkkien myyntihuippu ajoittui touko- ja kesäkuulle ja kysyntä on jatkunut ennätyksellisen vilkkaana koko kesän. – Odotimme jo valmiiksi hyvää pyöräilyvuotta, mutta kysyntä on ollut tänä vuonna vielä ennakoitua suurempaa. Poikkeusaikojen keskellä kuluttajat ovat arvostaneet pyöräilyä turvallisena, helppona ja miellyttävänä liikkumismuotona niin arjessa kuin vapaa-ajalla, Cycleurope Finlandin toimitusjohtaja Jari Elamo uskoo. Cycleurope Finlandin valikoimassa on tarjolla pyörämalleja kaikissa kategorioissa sekä tavallisina polkupyörinä että sähköpyörinä. – Useat maahantuomamme mallit ovat jo loppuunmyytyjä tältä kaudelta. Loppukesän ja syksyn aikana pyrimme saamaan Ruotsin tehtaaltamme niin paljon pyöriä kuin mahdollista, mutta jo nyt on selvää, että kauden poistomyynteihin ei tänä vuonna jää jäljelle juuri myytävää,…