Pyöräilyn edistämisohjelma Kanta-Hämeeseen

old-bicycle-1310617550m7p

Kanta-Hämeeseen on valmisteilla maakunnallinen pyöräilyn edistämisohjelma. Hämeen ammattikorkeakoulun HAMK Smart -tutkimusyksikössä toteutettava Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma –hanke tuottaa tietoa monipuolisesti pyöräilyn nykytilanteesta ja tavoitteista Kanta-Hämeen kaupungeissa ja kunnissa, jotta mahdollisuudet pyöräilyyn kehittyisivät ja pyöräily lisääntyisi. Hanke tuottaa myös tietoa Hämeen liitossa käynnissä olevaan liikennejärjestelmäsuunnitelmatyöhön, joka linjaa tulevaisuuden liikenteen kehitystä Kanta-Hämeessä.

Kävelyn ja pyöräilyn rooli osana liikennejärjestelmää ja ihmisten arkea on viime vuosina noussut yhä keskeisempään asemaan. Tähän vaikuttavat useat lähtökohdat, kuten ilmastonmuutoksen hillintä ja kansanterveyden parantaminen.

Hankkeen toimenpiteillä halutaan vauhdittaa pyöräilyyn, pyöräliikenteeseen ja pyörämatkailuun liittyvää ekosysteemien kehittämistä.

”Tiedolla johtamisen merkitys korostuu jatkossa myös pyöräilyn kehittämisessä, jotta toimenpiteet ja investoinnit osataan kohdistaa mahdollisimman hyvin. Hankkeessa testataan uusia tapoja tuottaa tietoa erilaisista pyöräväylistä ja myös niiden käyttäjämääristä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Heikki Ruohomaa HAMKista.

Hankkeen taustalla vaikuttaa Liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaistussa Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmassa painotetut tavoitteet. Näitä ovat muun muassa kävelyn ja pyöräilyn matkamäärien kasvu 30 prosentilla vuoteen 2030 mennessä sekä kasvihuonepäästöjen vähentämisen tukeminen. Tällä hetkellä Suomessa ainoastaan Keski-Suomen maakunnalla on tehty koko maakunnan kattava pyöräilynedistämisohjelma.

Tietoa tuotetaan työpajoissa, haastatteluin, jo olemassa olevaan tietoon perustuen sekä läheisesti Tawast Cycling Clubin kanssa yhteistyössä. Tutkimuksessa tuotetaan muun muassa pyöräilyreittien nykytila-analyysi ja kehitysehdotukset sekä valmistellaan Hämeen alueen yhteistä pyöräilytietoalustaa.

Hanke toteutetaan 1.2.2020 – 30.12.2020 (jatkoaikaa haettu 30.6.2021) ja sen rahoittaa Traficom.

 

Kanta-Hämeen pyöräilyohjelma

Kanta-Hämeen liikennejärjestelmäsuunnitelma:

Kanta-Hämeen ljs

 

About Author