Kiinalaisten polkupyörien lopullinen polkumyyntitulli laajennetaan koskemaan Sri Lankasta lähetettyjä tuotteita

row-of-bicycles

Komissio on päättänyt kiinalaisten polkupyörien polkumyyntitullien kiertämistä koskevan tutkimuksen ja laajentaa lopullisen polkumyyntitullin koskemaan uudelleen Sri Lankasta lähetettyjä polkupyöriä. Polkumyyntitullia sovelletaan riippumatta siitä, onko tuotteiden alkuperämaaksi ilmoitettu Sri Lanka.

Tavarat luokitellaan tällä hetkellä CN-koodeihin ex 8712 00 30 ja ex 8712 00 70 (Taric-koodit 8712 00 30 10 ja 8712 00 70 91).

Asiasta kerrotaan EU:n virallisen lehden numerossa L 248, 31.7.2020.

Polkumyyntitullin määrä vaihtelee eri myyjäyritysten välillä ja polkumyyntitullien määrät on kerrottu EU:n virallisen lehden numerossa L 225, 29.8.2019. Yksilöllisen polkumyyntitullin soveltaminen edellyttää pätevän kauppalaskun esittämistä.

Tuotteiden tuonnin kirjaaminen lopetetaan ja polkumyyntitullit kannetaan taannehtivasti 3. joulukuuta 2019 alkaen. Tulli lähettää asiakkaalle polkumyyntitullia vastaavan suuruisen jälkikantopäätöksen.

Lisätietoja:
Polkumyynti- ja tasoitustullit
Voimassa olevat polkumyynti- ja tasoitustullit pdf 1.2MB 
Käynnissä olevat polkumyynti- ja tasoitustutkimukset pdf 280kB 

About Author