Pyöräilijät kantelivat oikeuskanslerille kaupungin ”itse keksityistä” liikennemerkeistä

rsz_laiton_liikennemerkki_karamzininrannassa_2020

KUVA: HELSINGIN POLKUPYÖRÄILIJÄT RY

Helsingin Polkupyöräilijät ry on tehnyt oikeuskanslerille kantelun lainvastaisista liikennemerkeistä Helsingissä.

Helsingin kaupunki on käyttänyt Lauttasaaren sillan ja Pasilan Ratapihantien työmailla pyöräliikenteen ohjaamiseen virallisia liikennemerkkejä muistuttavia, mutta lainvastaisiksi epäiltyjä lisäkilpiä. Näillä lisäkilvillä kaupunki on ilmeisesti yrittänyt parantaa työmaajärjestelyitä asettamalla pyörätielle nopeusrajoituksen ja ohituskiellon.

– Lauttasaaren sillan ja Ratapihantien liikennejärjestelyt ovat olleet kävelijöiden ja pyöräilijöiden kannalta vaaralliset työmaiden alusta alkaen, Ratapihantiellä jopa useita vuosia. On sietämätöntä, että puutteellisia ja vaarallisia työmaajärjestelyitä paikkaillaan nyt lainvastaisilla lisäkilvillä sen sijaan että järjestelyt olisi hoidettu turvallisesti alusta alkaen, sanoo Helsingin Polkupyöräilijöiden puheenjohtaja Timo Hast.

– Pyöräliikenteen kiertotiejärjestelyt pitää tehdä kunnolla, jolloin lailliset merkit riittävät, Hast jatkaa.

Viralliset liikennemerkit on määritelty tieliikennelaissa ja ne velvoittavat tienkäyttäjiä. Tieliikennelaissa on erikseen kielletty asettamasta kilpeä, joka voitaisiin sekoittaa viralliseen liikennemerkkiin. Oikeuskanslerille tehty kantelu koskee nimenomaan tällaisia tapauksia, jotka voidaan sekoittaa virallisiin liikennemerkkeihin.

– Itse keksityt lisäkilvet ovat monella tapaa erikoinen ratkaisu. Nopeusrajoitus olisi ollut mahdollista asettaa tavallisella nopeusrajoitusmerkilläkin. Ohituskieltoa sen sijaan ei voi asettaa pyörätielle, sillä laissa esiintyvä ohituskieltomerkki koskee vain moottoriajoneuvojen ohittamista. Tämä ei kuitenkaan ole peruste käyttää laitonta merkkiä. Lisäksi Lauttasaaren sillalla yhden laittoman kilven sijainnista ei voi edes päätellä, koskeeko se pyörätietä vai ajorataa, pohtii Hast.

Helsingin Polkupyöräilijät on pyytänyt oikeuskansleria selvittämään, onko Helsingin kaupunki toiminut oikein asettaessaan kyseiset lisäkilvet.

– Haluamme saada asiaan selvyyden, sillä on riski, että samanlaisia merkkejä käytettäisiin tulevaisuudessa muillakin työmailla korvaamaan turvallisia liikennejärjestelyitä, painottaa Hast.

Jalankulun ja pyöräliikenteen turvallisuus tulee työmaiden kohdalla taata varaamalla näille kulkumuodoille riittävästi tilaa. Ahtailla kaduilla tämä voi tarkoittaa tilan ottamista autoliikenteeltä.

– Esimerkiksi Lauttasaaren silta olisi voitu helposti muuttaa pyöräkaduksi ja ainakin osa autoliikenteestä ohjata viereiselle moottoritielle. Pyöräliikenteen kiertotiet on saatava kuntoon, ja tämän on onnistuttava ilman laittomia liikennemerkkejä, vaatii Hast.

Kantelu:

https://drive.google.com/file/d/1-Oc87tZ_0a3GHraM9vohOhgfX1FdSmNo/

About Author