EuroVelo 10 -pyöräilyopasteiden toteutusurakka alkamassa, Helsinki–Vaalimaa

EuroVelo 10 -pyöräilyreitin suunnistus- ja etäisyystaulujen asennus välille Helsinki–Vaalimaa on alkamassa huhtikuun puolivälissä. EuroVelo 10 Helsinki–Vaalimaa on osa Itämerta kiertävää kansainvälistä pyörämatkailureittiä, joka kulkee enimmäkseen alemmalla maantieverkolla ja pyöräteillä hyödyntäen lisäksi kuntien keskustojen katuverkostoja.

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset aloittavat kevään aikana yhdessä kuntien kanssa toteuttamaan itä–länsisuuntaista pyöräilyn opastusta Helsingin ja Vaalimaan välille. EuroVelo 10 Helsinki–Vaalimaa on osa Itämeren ympäri kulkevaa kansainvälistä pyörämatkailureittiä. Edellä mainittujen ELY-keskusten lisäksi hankkeessa ovat mukana Sipoon ja Pyhtään kunnat sekä Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Haminan kaupungit.

Suunnistus- ja etäisyystaulujen asennus alkaa huhtikuun puolivälissä olosuhteiden niin salliessa. Nyt toteutettava opastus liittyy Turku–Helsinki-välille kesällä 2021 toteutettuun opastukseen. Länsirannikkoa pitkin kohti pohjoista kulkeva Turku–Vaasa-yhteysväli on parhaillaan suunnittelussa.

Opasteet sijoittuvat enimmäkseen alemmalle maantieverkolle ja pyöräteille. EuroVelo 10 -reitti kulkee myös katuverkkoa pitkin kuntien keskustojen kautta sekä lyhyitä osuuksia yksityistieverkolla. Reitillä on pyritty huomioimaan matkailulliset kohteet, jolloin paikalliset nähtävyydet ja tärkeät pysähdyspaikat ovat saavutettavissa.

Opastus auttaa osaltaan noususuhdanteessa olevaa pyörämatkailua ja tuo samalla esille eri kulkumuotojen käyttötarvetta maantieliikenteessä.

About Author