Tampereen polkupyöräilijät ry jätti valituksen Tampereen kaupungin Rongankatua koskevasta päätöksestä

Tampereen polkupyöräilijät ry, myöhemmin TaPo, on tehnyt valituksen hallinto-oikeuteen Tampereen kaupungin Rongankatua koskevasta päätöksestä. 

Yhdyskuntalautakunta päätti 20.4.2022 rakentaa Rongankadulle pyörätien, joka ei vastaa pyöräliikenteen pääreitille sopivaa tasoa. Kaupungin organisaatioilla on oikeus tehdä mielestämme huonoja päätöksiä, mutta niidenkin tulee olla lainmukaisia. Rongankadun tapauksessa näin ei ole: Valituksessa puututaan suunnitelman tapaan käyttää väistämisvelvollisuutta osoittavia liikennemerkkejä tavalla, jolla väistämisvelvollisuutta ei voi päätellä tieliikennelain perusteella. Pellavatehtaankadun sekavan risteysalueen kohdalla väistämisvelvollisuudet ovat niin monitulkintaiset, ettei viikkojenkaan pohdinnan jälkeen varmuudella voi sanoa, kuka väistää, missä ja miksi.

“Yhdistyksen toimintatapa perustuu yhteistyöhön. Emme valita hidastamisen tai kiusanteon vuoksi. Rongankadun tapauksessa on kuitenkin kyse enemmästä kuin yhdestä kadusta: siitä piti tehdä mallikelpoinen pyörätie, mutta kriittiset kohdat ratkaistiin joukkoliikenteen ja muun autoliikenteen edun perusteella. Voimmeko kutsua Tamperetta pyöräilykaupungiksi, kun edes sen tärkeintä pyörätiehanketta ei voida suunnitella pyöräliikenne edellä? Katsoimme siksi, että meidän on pakko viedä tämä asia loppuun asti – muuten emme pysty perustelemaan, miksi tällainen yhdistys on olemassa”, avaa puheenjohtaja Heikki Kerppilä.

TaPo on yrittänyt useaan otteeseen vaikuttaa katusuunnitelmaan paitsi viranhaltijoiden myös poliitikkojen kautta. Aiheesta on käyty lukuisia keskusteluja, mutta kaikesta diplomatiasta ja vuorovaikutuksesta huolimatta esimerkillisen laadukkaasta pyörätiestä tulikin surullinen esimerkki siitä, miten Tampereella ei edes kaupungin tärkeimmäksi arvotetulla pyörätiellä voida nostaa pyöräliikennettä tärkeysjärjestyksessä ensimmäiseksi.

TaPo arvostaa yhteistyötä kaupungin viranhaltijoiden kanssa ja yhdistyksen toiveena onkin vuoropuhelun jatkuminen rakentavassa hengessä. Yhdistyksen tarkoituksena on kuitenkin ajaa Tampereen seudun pyöräilijöiden etua, minkä takia TaPo päätyi tähän ratkaisuun. Valitus on yhdistyksen 15-vuotisen historian ensimmäinen.

About Author