EuroVelo 10 -pyöräilyopasteiden toteutusurakka valmis välillä Helsinki–Vaalimaa

Uudenmaan ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset ovat kevään aikana yhdessä kuntien kanssa toteuttaneet EuroVelo 10 -pyöräilyopastuksen Helsingin ja Vaalimaan välille. Edellinen osuus Kirkkonummi–Kaarina valmistui kesällä 2021.

EuroVelo 10 Helsinki–Vaalimaa on osa Itämeren ympäri kulkevaa kansainvälistä pyörämatkailureittiä. Edellä mainittujen ELY-keskusten lisäksi hankkeessa ovat mukana Sipoon ja Pyhtään kunnat sekä Porvoon, Loviisan, Kotkan ja Haminan kaupungit.

Helsinki–Vaalimaa-välin opastus täydentyy tulevaisuudessa Helsingin oman pyöräilyopastushankkeen myötä. EuroVelo 10 -reitti kulkee Suomessa Vaalimaalta Tornioon rannikkoa myötäillen. Turku–Vaasa-osuuden opastesuunnittelu on juuri valmistunut. Tämän osuuden opastuksen hankintaa juuri valmistellaan

Opasteet sijoittuvat enimmäkseen alemmalle maantieverkolle ja pyöräteille. EuroVelo 10 -reitti kulkee myös katuverkkoa pitkin kuntien keskustojen kautta sekä lyhyitä osuuksia yksityistieverkolla. Reitillä on pyritty huomioimaan matkailulliset kohteet, jolloin paikalliset nähtävyydet ja tärkeät pysähdyspaikat ovat saavutettavissa.

Opastus auttaa osaltaan noususuhdanteessa olevaa pyörämatkailua ja tuo samalla esille eri kulkumuotojen käyttötarvetta maantieliikenteessä.

About Author